Ακαδημαϊκή αναγνώριση της Εύας Πετροπούλου Λιανού

Τα χρόνια που ασχολούμαι με τη λογοτεχνία είναι πολλά. Αμέτρητες οι παρουσιάσεις, τα έργα τα θεατρικά και τα βιβλία μου.

Η λογοτεχνία είναι μια έξοδος προς το φώς

Είμαι ευγνώμων για όλα τα ξένα κράτη που με έχουν αγκαλιάσει ως Πρέσβειρα της ειρήνης, Ποιήτρια της φιλοσοφίας. Μια γέφυρα του πολιτισμού

Σήμερα, τιμάται το πρόσωπο μου, με τη μεγαλυτερη τιμητική διάκριση:

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Cever Siglo XXI με κωδικό Ιδρύματος Υπουργείου Δημόσιας Παιδείας ΣΕΠ. N. 30MSU0057K στο Μεξικό

ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ HISPANOMUNDIAL HONORIS CAUSA

HONoRis Causa Doctor 

Ευχαριστώ πολύ την αδερφή της καρδιάς μου

Πρόεδρο, μαθηματικό, DRA Jeannete Jeanette Eureka Tiburcio για αυτή τη τιμή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου και τη στήριξη στο λογοτεχνικό έργο μου.

Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό φίλο

Πρόεδρο Carlos Hugo Garrido Chalén 

Founder and president

Global UHE Peru

Academic Recognition of Cever Siglo XXI with Institution code of the Ministry of Public Education SEP

N. 30MSU0057K in Mexico

OF THE SPANISH-WORLD DOCToRAL CLAISTER OF GLOBAL LEADERS HONORIS CAUSA SPONSORED BY THE CEVER SIGLO XXI Educational Center of Veracruz with Institution code N. 30MSU0057K AND GLOBAL INSTITUTIONS INTEGRATED BY THE WORLD ACADEMY OF LITERATURE, HISTORY, ART AND CULTURE, THE LATIN AMERICAN ACADEMY OF MODERN LITERATURE , THE SPANISH-WORLD WRITERS UNION ESTABLISHED IN LIMA PERU, A THOUSAND MINDS FOR MEXICO INTERNATIONAL, THE SPANISH ACADEMY OF MODERN LITERATURE, FACULTY OF ART AND LITERATURE of the Theophany University International of Haiti, the Spanish sociocultural organization ARTE NOW, THE UNIVERSITY CORPORATE INTELLIGENCIA EDUCA, THE COLLEGE OF RESEARCH AND TEACHING OF PERU, The Institute of Continuing Training, Professionalization and Research of the Teaching of the State of Mexico IFOPIM, THE UNACCC Central and South America, AS WELL AS THE CENTER FOR TRAINING AND WORLDWIDE TEACHER UPDATING FAMUNDO- FAPP FROM THE MEXICO HEADQUARTERS RECOGNIZED BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE GOVERNMENT OF SPAIN, ACCORDING TO OUR CONSTITUTIVE STATUTE, AGREED TO DELIVER IN THE GENERAL ASSEMBLY THE HONORIFIC TITLE FROM THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMISSION:

Fraternity, Honor and Truth

**HONORIS CAUSA DOCTOR**

IN GLOBAL LEADERSHIP

TO FAVOR DRA. HC. EVA PETROPOULOU Eva Lianou Petropoulou 

AND ANNOUNCE HER POSITION OF PRESIDENT IN THE HISPANOMUNDIAL HONORIS CAUSA DOCTORAL FACULTY 

AND THE ALLIANCE OF GLOBAL LEADERS GREECE CHAPTER UHE-MMPMI-AMLHAC-EDUCA, for her high merits, her excellence and management in favor of Education, Art, science, knowledge, and the Culture of Peace, with emphasis on the construction of a Culture of Peace and Respect.

Announced on September 29, 2023 in a solemn Assembly session, in a private protocol in-person event MEXICO 2023 Hilton Querétaro Hotel, within the framework of the commemoration of Designing Mexico Corn and Identity X EDITION.

#jeanetteeurekatiburcio

#carloscaridochalen

#mexico

#perou

#milmentespoermexicointernational

#globalUheperu