Προετοιμασία για τη θερινή λειτουργία του Aegean Marble Art Museum

Εντείνονται οι προετοιμασίες  του «Μουσείου Μαρμαρογλυπτικής Αιγαίου – Aegean Marble Art  Museum» στην Πάρο για την λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες  του 2023 στο οποίο θα φιλοξενείται η συλλογή Δ.&Ι. Πανταζίδη με τίτλο:

ΓΛΥΠΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ και ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΑΣΚΛΗΠΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Το «Μουσείο Μαρμαρογλυπτικής Αιγαίου – Aegean Marble Art Museum» αποτελεί παράρτηματου αντιστοίχου «Κέντρου Τέχνης» της Αθήνας. και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει έχουν πολιτιστικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Το όλο εγχείρημα αποσκοπεί στην ανάδειξη της διαχρονικής πορείας της ελληνικής Λαϊκότροπης και της Σύγχρονης Γλυπτικής σε Πέτρα και Μάρμαρο που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων χειρός για έκφραση προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών με αυτοθεραπευτική προοπτική. 

Το σκεπτικό των έργων δομείται στο συνδυασμό της  καλλιτεχνικής δημιουργίας, της Φιλοσοφίας και της Μυθολογίας από την Θρησκευτική παράδοση, παράμετροι που συγκροτούν  την  Αναβίωση της Ασκληπιακής Αυτοθεραπευτικής μεθόδου.

Η δημιουργία, η θέαση κι ο αποσυμβολισμός των έργων επιφέρουν στους φιλότεχνους την αισθητική καλλιέργεια, τη Διαύγεια Νου,  τη Ψυχοσωματική Ευεξία, τη Θωράκιση και Προαγωγή Υγίειας συνθήκες που συμβάλλουν στην προσωπική εξέλιξη στο πλαίσιο του μυστηρίου της Ζωής.

Η θεωρητική αυτή άποψη υποστηρίζεται στο δοκίμιο του PhD Δημήτρη Πανταζίδη με τίτλο:  

Ασκληπιακή Αυτοθεραπευτική (Αθήνα, Τάδε Έφη, 2022). 

Αναφορικά με τα ανεπανάληπτα δημιουργήματα της αρχαιοελληνικής αυτής τέχνης, υπενθυμίζουμε, πως κοσμούν σήμερα τα διάφορα μουσεία όχι μόνο των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών αλλά και της Αμερικής όπως επίσης και πολλές ιδιωτικές συλλογές. Ίχνη των μαρμάρινων γλυπτών της αρχαιότητας βρίσκουμε επίσης στα σπαράγματα από τους βανδαλισμούς των αρχαιολογικών χώρων που διέπραξαν κατά καιρούς οι επιδρομές των βαρβάρων.