“Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πολύπλευρη ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα, με πρωταγωνιστές τα φυτά!”

Στο Δήμο Θέρμης μέσα από δωρεάν πρόγραμμα για μαθητές και νέους

Η “βιοποικιλότητα”, η σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον και τις διάφορες μορφές ζωής αλλά και η στάση μας απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι το αντικείμενο του δωρεάν προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που προτείνει ο Δήμος Θέρμης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές αλλά και νέους από 18 έως 24 ετών.

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε έξι θεματικές ενότητες – συνεδρίες και σε δύο τάξεις ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων.

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Improving the conservation of the priority plants in the cross border area – (CONSE_PP)», είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων που ζουν στην περιοχή μας.
Αναλυτικότερα, μέσα από θέματα που σχετίζονται με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, την κατανόηση της έννοιας της βιοποικιλότητας και της ταξινόμησής της, μέσα από βιωματικά εργαστήρια εξερεύνησης και χρήσης της, τη δημιουργία αρωματόκήπου, ζωγραφικές και κολάζ με φυτά στοχεύουμε:

• Να κατανοήσουν οι νέοι τη σχέση/ αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
• Να συσχετίζουν αρχές και έννοιες των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή πραγματικότητα.
• Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
• Να σέβονται και να προστατεύουν κάθε μορφή ζωής.
• Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

• Χρονική Διάρκεια: 6 συνεδρίες (9 ώρες), οι οποίες περιλαμβάνουν διά ζώσης θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

• Χρόνος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2019

• Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

• Τόπος Υλοποίησης: Θέρμη, Θεσσαλονίκης

• Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε απευθυνθείτε έως 29/11/2019 στο ΚΕΚ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, τηλ. 2310-500191, e-mail: [email protected] ή στο Δήμο Θέρμης
• τηλ. 2313300778, e-mail: [email protected]