Τι είναι η ασφάλιση της επαγγελματικής ικανότητας;

Γιάννα Ανεστοπούλου, Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων, Financial Planner, CEO LOKRIS INSURANCE POWER

Η επικεφαλίδα εξηγεί από μόνη της, τον προς παρουσίαση κίνδυνο. Είναι η στιγμή εκείνη, κατά την οποία, ο ασφαλισμένος, χάνει την ικανότητα να παράγει εισόδημα πρόσκαιρα ή μόνιμα.

Το ζητούμενο είναι το πως αντιμετωπίζεται, στο σύνολό του, ο παραπάνω κίνδυνος, με βάση την έρευνά της LOKRIS INSURANCE POWER στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς και τους κανόνες, του πότε θεωρείται, μόνιμα και ολικά ανίκανος κάποιος, με βάση την Εθνική μας νομοθεσία.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

  1. Οριζόντια αντιμετώπιση στο τι σημαίνει αναπηρία. Για παράδειγμα ένας μεγαλοχειρουργός, χάνει σε ατύχημα κάποια δάχτυλα ή ένα χέρι ή παθαίνει κάποια ασθένεια π.χ. Parkinson. O συγκεκριμένος επιστήμονας, δεν είναι ολικά ανίκανος για εργασία, συνεπώς κατά το σύστημα θα μπορούσε να συνταγογραφεί.
  2. Πολύ μικρές και σχεδόν επιδοματικές οι αναπηρικές συντάξεις.
  3. Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια με κάλυψη της Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας, διαθέτουν την κάλυψη με πιο μεγάλα κεφάλαια, όμως με βάση τους όρους που εξαρτώνται από την γνωμοδότηση του ΚΕΠΑ, του φορέα δηλαδή που γνωμοδοτεί για το αν και πόση αναπηρία απέκτησε ο παθών.

Βασικά ερωτήματα

  1. Πως λύνουμε το πρόβλημα;
  2. Υπάρχει ασφαλιστικό προϊόν tailor made να καλύπτει τον ασφαλισμένο μας όπως θα έπρεπε; Δηλαδή, σύμφωνα και με το αντικείμενο που ακριβώς υπηρετεί και να μην απαιτείται το ποσοστό αναπηρίας του 67,5% για να αποζημιωθεί, αφού το πρόβλημα του έδωσε αναπηρία 20%; Αυτός όμως δεν μπορεί, ούτε π.χ. να χειρουργήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει αν είναι καλλιτέχνης, (της φωνής, του χρωστήρα κ.τ.λ) να παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ότι άλλο από το οποίο πηγάζει το βασικό εισόδημα του.
  3. Το ποσοστό της όποιας αποζημίωσης δοθεί είναι σημαντικό ή συμβολικό;
  4. Έχει απλές διαδικασίες τόσο στην ανάληψη του κινδύνου όσο και στην αποζημίωση;

Η απάντηση είναι Ναι σε όλα τα παραπάνω. Με το πρόγραμμα Profesco των LLOYD’S, παρέχεται το μοναδικό προϊόν εξασφάλισης του επιπέδου ζωής των επαγγελματιών από ένα απρόβλεπτο γεγονός π.χ. ατύχημα ή ασθένεια, που θα στερήσει τα εισοδήματα τους, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί το ποσοστό αναπηρίας του 67,5%.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Γιατρούς, Καλλιτέχνες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες, Αθλητές και Ιπτάμενους.

Τα πλεονεκτήματά του συνοπτικά: αυτόνομο ασφαλιστήριο, ελευθερία επιλογής κεφαλαίου κάλυψης σύμφωνα με το ύψος των εισοδημάτων, ξεκάθαροι και αδιάβλητοι όροι.

Η εταιρία LOKRIS INSURANCE POWER το παρουσιάζει και το υπηρετεί. Εσείς διαβάστε το και συστήστε το σε φίλους και συγγενείς, καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό σας κύκλο. Με χαρά θα ενημερώσουμε προσωπικά και εσείς θα έχετε προσφέρει μια σπουδαία υπηρεσία, στους ανθρώπους σας.