“Τελευταία σκηνή”

Οι τελευταίες στιγμές σε ένα σταθμό πριν οι αναμνήσεις γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου lyric video