Σύσταση εργαστηρίου Ανδρολογίας στη σύγχρονη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής INSTITUTE OF LIFE – ΙΑΣΩ

Σήμερα, ο γυναικείος παράγοντας θεωρείται ότι ευθύνεται για το 40% των περιπτώσεων υπογονιμότητας. Κατά 10% ευθύνονται και τα δύο φύλα ενώ ένα 10% αφορά σε ανεξήγητους λόγους υπογονιμότητας. Όλες οι νεότερες μελέτες αποκαλύπτουν ότι το 30%-40% των θεμάτων υπογονιμότητας αφορά αποκλειστικά στον ανδρικό παράγοντα. Τα ποσοστά αυτά αυξάνουν συνεχώς καθώς η ποιότητα του σπέρματος επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους όπως είναι οι κακές διατροφικές συνήθειες, οι βεβαρυμμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι συνθήκες εργασίας, η έλλειψη άσκησης.

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη ελέγχου της γονιμότητας του άνδρα.

Το INSTITUTE OF LIFE – ΙΑΣΩ, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες του κοινού και κινούμενο πάντα σε καινοτόμα μονοπάτια προχώρησε στη σύσταση Ανδρολογικού Εργαστηρίου μέσα στο χώρο του INSTITUTE OF LIFE – ΙΑΣΩ. Μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου και αξιόπιστου εργαστηρίου το οποίο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της Ανδρικής Υπογονιμότητας δύναται να εξαχθούν χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες που συμβάλλουν στην εξατομικευμένη διαχείριση του περιστατικού και μεγιστοποιούν την πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης.

Οι υπηρεσίες του εργαστηρίου υποστηρίζουν εξειδικευμένες εξετάσεις σπέρματος καθώς και ολοκληρωμένα πακέτα πιστοποιημένης ποιότητας. Εξυπηρετούν τη διάγνωση, τη λειτουργική ανάλυση και την επεξεργασία του σπέρματος, διαδικασίες που πραγματοποιούνται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων είναι έτοιμη να καθοδηγήσει, να συμβουλέψει και να επιλέξει την καταλληλότερη μέθοδο ή θεραπεία για την αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε εκτενέστερα για τις υπηρεσίες του INSTITUTE OF LIFE – ΙΑΣΩ επισκεφθείτε το επίσημο site του https://www.iolife.eu/.