Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. στο Λαύριο παρουσία του Δημάρχου και επαγγελματιών της περιοχής

Με την παρουσία του Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Δημ. Λουκά,  πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 25 Μαΐου, στην αίθουσα του Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στο οποίο είχαν προσκληθεί να παραστούν στο σύνολο τους οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημ. Λουκάς καλωσόρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΕΠ και τόνισε ότι αποτελεί χαρά και τιμή το γεγονός ότι πραγματοποιεί το Επιμελητήριο στο οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες  της περιοχής την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του στην πόλη.

Επεσήμανε, δε, ότι για πρώτη φορά γίνεται στο Λαύριο συνεδρίαση ΔΣ  του ΕΕΠ, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του Πρόεδρου και της Διοίκησης για την ενημέρωση των επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν σημαντικά θέματα που τους απασχολούν, να θέσουν ερωτήσεις και να προτείνουν λύσεις.

Στην εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΕΕΠ κ. Γιάννης Βουτσινάς, τόνισε ότι η συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου, πραγματοποιείται στο Λαύριο για πρώτη φορά στα 100 χρόνια λειτουργίας του, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διοίκησης για ισχυρή παρουσία του ΕΕΠ στην Ανατολική Αττική και γενικότερα  στις θεωρούμενες απομακρυσμένες περιοχές και για  την ανάδειξη μιας κουλτούρας συμμετοχής των τοπικών επιχειρήσεων στην λειτουργία του Επιμελητηριακού θεσμού.

Κάνοντας αναδρομή στα πεπραγμένα της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, από το 2018 που ανέλαβε καθήκοντα μέχρι σήμερα,  ο κ. Βουτσινάς, ανέφερε μεταξύ άλλων:

-Την αναδιοργάνωση του Μητρώου Μελών με στόχο την οικονομική εξυγίανση του ΕΕΠ και την προστασία των μελών του από άδικη και καταχρηστική υπερχρέωση συνδρομών.

-Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (ψηφιοποίηση και παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών).

-Την τεχνολογική και κτιριακή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών.

-Την γεωγραφική κάλυψη όλου του εύρους του ΕΕΠ σε επίπεδο διακυβέρνησης, εκπροσώπησης, συμμετοχής και παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του ΕΕΠ με παρεμβάσεις και συμπράξεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

-Την στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση της υψηλότερης απόδοσης των μέτρων υποστήριξης της πολιτείας.

-Την διαχείριση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και έργων παρεχόμενων υπηρεσιών στα μέλη του Επιμελητηρίου οριζόντια ή κατά κλάδο στις αναδυόμενες ανάγκες τους, αλλά και στη σχεδιαζόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

-Την οργάνωση και υλοποίηση ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη με δράσεις συμβουλευτικής, πληροφόρησης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης για την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

-Ζητήματα όπως η ενίσχυση της ρευστότητας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους, η συμπόρευση με τους φορείς παροχής της γνώσης, η διαρκής πληροφόρηση των μελών και η αμφίδρομη σχέση με τις διοικήσεις, η δικτύωση και η εξωστρέφεια, η επαγγελματική κατάρτιση και η πιστοποίηση προσόντων, η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, αποτέλεσαν προτεραιότητες στην θητεία μας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΕΕΠ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην θεσμική ενίσχυση του Επιμελητηρίου και γενικότερα του Επιμελητηριακού θεσμού, ώστε να ενισχύσει τον ενεργό του ρόλο και την επιρροή στα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας, προς το συμφέρον του συνόλου της επιχειρηματικότητας  και της κοινωνίας.

Στην συνέχεια, μεταξύ των θεμάτων  που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μηνός Μαΐου και για τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες του Λαυρίου που παραβρέθηκαν, ήταν:

-Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του Επιμελητηρίου με βάση τον νέο επιμελητηριακό νόμο και με στόχο την ενίσχυση των  παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του και κυρίως αυτών που βρίσκονται στις λεγόμενες απομακρυσμένες περιοχές, όπως το Λαύριο.

-Η διαδικασία ψηφιοποίησης εντύπων με βάση το GDPR.

-Η άσκηση του επαγγέλματος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

-Παρουσιάστηκε και αναλύθηκε διεξοδικά ο Οδηγός Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο οποίος συντάχθηκε και εκδόθηκε από το ΕΕΠ με στόχο να βοηθήσει τα μέλη του επαγγελματίες στην εστίαση.

-Αναφέρθηκαν οι δράσεις του ΕΕΠ για την  ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος και τη Στήριξη Επιχειρήσεων Παράκτιων  Περιοχών.

-Οι δράσεις του ΕΕΠ στο πλαίσιο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για τα  Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα.

-Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα  υποκαταστήματα.

-Οι πρωτοβουλίες του ΕΕΠ για ενημέρωση των μελών του για  το Διακριτικό Τίτλο και τις διαδικασίες κατοχύρωσης  του.

-Η εγγραφή στο μητρώο των προαιρετικών  Επαγγελμάτων.

-Οι δράσεις για την πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΕΕ και σε ημερίδα του Επιμελητηρίου Πιερίας.

-Η τελευταία δράση του ΕΕΠ με την διοργάνωση Ημερίδας  Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Επιλέγω Σπουδές & Δυναμικά Επαγγέλματα».

www.facebook.com/profile.php?id=100069310805452