Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Δ.Σ. Καλαμαριάς, στην κωμόπολη Tifesti της Ρουμανίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “I care about my community”

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ TIFESTI ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου ΔΣ Καλαμαριάς πραγματοποίησαν πρόσφατα επίσκεψη στην κωμόπολη Tifesti της Ρουμανίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “I care about my community”.

Η επίσκεψη στέφθηκε με επιτυχία, καθώς επιτεύχθηκαν οι παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος, που δεν ήταν άλλοι από την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και μεθόδων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών των πέντε χωρών που συμμετείχαν.

Παράλληλα, επιτεύχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος, όπως η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών και μαθητριών σε θέματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, η ενσυναίσθηση και στη συνέχεια η ανάληψη δράσεων από μέρους τους σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.

Η αποστολή του 4ου ΔΣ Καλαμαριάς, μαζί με τις αποστολές από τις άλλες χώρες περιηγήθηκε  για μία εβδομάδα στους χώρους του Scoala Gimnaziala Tifesti, του σχολείου που τους φιλοξένησε, λαμβάνοντας μέρος σε πολλές δράσεις του. Επίσης, το 4ο ΔΣ Καλαμαριάς ξεναγήθηκε σε αξιοθέατα της Ρουμανίας, συμπληρώνοντας έτσι την εικόνα για την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση της χώρας που τους φιλοξένησε.

Τα οφέλη που αποκόμισαν εκπαιδευτικοί και μαθητές ήταν πολλαπλά, καθώς για μία εβδομάδα μοιράστηκαν ενδιαφέροντα, ανησυχίες, τρόπους επικοινωνίας και μάθησης με συναδέλφους τους από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Τουρκία σε ένα κλίμα άψογης συνεργασίας και με κοινή γλώσσα επικοινωνίας την Αγγλική.

Και καθώς η μάθηση και το παιχνίδι είναι αλληλένδετα,  οι μικροί μαθητές της Καλαμαριάς χάρηκαν το παιχνίδι στο χιόνι που δεν σταμάτησε να πέφτει…!

Παιδαγωγική Ομάδα 4ου ΔΣ Καλαμαριάς για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “I care about my community”.