«Λευκός Πύργος»: Μέτρηση ύψους του Λευκού Πύργου με χρήση εξάντα

Μαθητές και μαθήτριες του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου-«Λευκός Πύργος», την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, έκαναν μέτρηση ύψους του Λευκού Πύργου με τη χρήση εξάντα, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να υπολογίσουν στην πράξη ύψη απρόσιτων αντικειμένων, για παράδειγμα κτιρίων και μνημείων.

Παράλληλα, έδωσε την ευκαιρία, στο πλαίσιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών για θέματα ιστορίας της Θεσσαλονίκης, να προσεγγίσουν ένα σημαντικό μνημείο-τοπόσημο για την πόλη, τον Λευκό Πύργο.

Στόχοι της επίσκεψης:
α) η ανακάλυψη της μάθησης μέσω πράξης (learning by doing)
β) η σύνδεση της μαθηματικής γνώσης με την πραγματικότητα
γ) η συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζουν οι κανόνες και οι περιορισμοί στα μαθηματικά προβλήματα
δ) η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπιστοσύνης στη μάθηση και στη
χρήση των μαθηματικών
ε) η ανάδειξη της σπουδαιότητας του Λευκού Πύργου ως ιστορικού μνημείου της Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαχάρω Κουνή, Mαθηματικός

Η Διευθύντρια
Δρ Α. Μπιτσάνη