Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στον Οργανισμό Τουρισμού της Σερβικής Δημοκρατίας με έμφαση στην τουριστική ορολογία

? Η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και ο Οργανισμός Τουρισμού της Σερβικής Δημοκρατίας, συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους στην προώθηση του τουρισμού.

❗️ Ο τουρισμός είναι μία από τις βιομηχανίες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του ιού Covid-19. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η Αντιπροσωπεία αποφάσισε να ξεκινήσει ένα έργο που θα επιτρέψει τη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για την έναρξη του.

??? Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στην τουριστική ορολογία.

? Αυτός ο τύπος εκμάθησης γλωσσών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων γνώσεων που ενθαρρύνουν τα κίνητρα και την επιθυμία για περαιτέρω πρόοδο και βελτίωση. Για τις διεθνείς επιχειρήσεις, και ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων διαδικασιών στην ΕΕ, οι ικανότητες επικοινωνίας σε διάφορες γλώσσες γίνονται ένας αυξανόμενος παράγοντας ή πηγή δύναμης και επιχειρηματικής επιτυχίας τόσο για άτομα όσο και για οργανισμούς.

??? Ως εκ τούτου, η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, επενδύοντας σε αυτόν τον τύπο ανάπτυξης νέων γνώσεων, επενδύει επίσης στην ανάπτυξη των τουριστικών μας οργανώσεων, αλλά και στην προώθηση της Σερβικής Δημοκρατίας με στόχο την καλύτερη και πιο επιτυχημένη προώθηση του τουρισμού, καθώς και τη σύνδεση και δημιουργία συνεργασιών με Έλληνες εταίρους.

? Представништво Републике Српске у Грчкој и Туристичка организација Републике Српске настављају успешну сарадњу на промоцији туристичке понуде Српске на грчком тржишту.

❗️ Туризам је једна од привредних грана која је највише погођена пандемијом вируса Covid-19. Управо из тог разлога, Представништво Републике Српске у Грчкој одлучило је да покрене пројекат који ће омогућити стварање јаких темеља за покретање туризма у наредном периоду.

??? Представништво је покренуло пројекат у оквиру којег ће у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске омогућити представницима туристичких организација, и осталих туристичких субјеката из Републике Српске да похађају бесплатан курс грчког језика са акцентом на терминологију из туризма.

? Овакав вид учења језика, током пандемије, показао се као веома користан медиј у образовању и развоју нових знања који подстиче мотивацију и жељу за даљим напретком и усавршавањем. За међународно пословање, а посебно у светлу недавних процеса у ЕУ, комуникационе компетенције на неколико језика (такозване софт-скиллс) постају све већи фактор односно извор снаге и пословног успеха како појединца тако и организација. Самим тим, Представништво Републике Српске у Грчкој, улагањем у овакав вид развоја нових знања улаже и у развој наших туристичких организација, али и у промоцију Републике Српске.

?? ? Ово је само још једна у низу заједничких активности Представништва Републике Српске у Грчкој и Туристичке организације Републике Српске, са циљем што квалитетније и успешније промоције туристичке понуде Републике Српске на грчком тржишту, као и повезивања и успостављања сарадње са партнерима из Грчке.

https://www.facebook.com/srpskaingreece/