Εικαστική Έκθεση: Όταν το «ζην» αναζητεί το «ευ»

Το ύψιστο αγαθό της ζωής συναντάει την Ευδαιμονία με ενδιάμεσο σταθμό την Τέχνη.

Το «ζην» και το «ευζην» είναι ο πολιτισμός μας, ο πλούτος μας ως σώμα ψυχή και πνεύμα.

Είναι η ιστορία μας, η παιδεία μας, η μόρφωση, τα βιβλία, η ανατροφή, η αλληλεγγύη αλλά και η αγάπη στο περιβάλλον.

Είναι το να είσαι Άνθρωπος. Και η Τέχνη καλείται αυτό να το εκφράσει και να το αποτυπώσει!