Φιλανθρωπική έκθεση

Πολιτιστικός Αύγουστος.

 

Ξεκινά από τους MegArt Road στο Ευρωπαϊκό κέντρο πολιτισμού, και τελειώνει με μία μεγαλειώδη φιλανθρωπική έκθεση στην έπαυλη τσιροπινά (στο νησί του πολιτισμού), τη Σύρο.

Δηλώστε έγκαιρα τις συμμετοχή σας.