Το στοίχημα των 220 εκ. ευρώ για τους αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, έχει δρομολογήσει την υλοποίηση δράσεων αγροτικής ανάπτυξης 220 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για δράσεις, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εκχωρούνται στην Περιφέρεια από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης».

Το μεγάλο στοίχημα, δεδομένου ότι οι άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι μηδαμινές, είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια στο σύνολό τους και με το βέλτιστο τρόπο, ώστε ο αγροτικός κόσμος στην περιοχή μας να εισπράξει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από το ΕΣΠΑ.

Η εκχώρηση των κονδυλίων αφορά σε ενισχύσεις επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. Ενισχύσεις σε νέους αγρότες, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε γεωργικά προϊόντα. Και επιπλέον σε υποδομές στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Πόσο προχωρήσαμε εμείς στην Περιφέρεια όλες αυτές τις δράσεις;

Με δεδομένες τις μεγάλες και σε ένα βαθμό αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από την πλευρά του υπουργείου, μπορέσαμε σε πρώτη φάση να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες για την ενίσχυση των νέων γεωργών και να καταβάλουμε ήδη την πρώτη δόση των ενισχύσεων, που αντιστοιχεί σε 27,6 εκ. ευρώ για 2.049 αγρότες. Συνολικά τα κονδύλια που θα διατεθούν είναι 43 εκ. ευρώ. Επίσης, συνεχίζουμε τη μάχη για να ενταχθούν στο πρόγραμμα 1.133 νέοι, οι οποίοι αν και πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής, κατατάχθηκαν από τις κεντρικές υπηρεσίες στους επιλαχόντες.

Επίσης, διαθέτουμε 6,7 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας, αποκαθιστώντας μια σειρά από προβλήματα προσβασιμότητας γεωργών και κτηνοτρόφων στα χωράφια ή τις εκμεταλλεύσεις τους.

Και ταυτόχρονα εγκρίναμε οχτώ προγράμματα CLLD/LEADER που είναι σε αρχικό στάδιο υλοποίησης. Αυτή είναι μια από τις εκχωρούμενες δράσεις, με προϋπολογισμό 52,65 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε απόλυτη ετοιμότητα να απορροφήσουμε το σύνολο των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα στην περιοχή μας.

Ωστόσο, παρά τις προθέσεις, η κεντρική πολιτική διοίκηση, το υπουργείο, καθυστερεί στην υλοποίηση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου, αλλά και ορισμένων διοικητικών ενεργειών, που όμως είναι προαπαιτούμενα, ώστε να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι εκχωρούμενες δράσεις.

Αναφέρω το παράδειγμα των υποδομών εγγείων βελτιώσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθεί η αιρεσιμότητα της τιμολόγησης του νερού άρδευσης και της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες δράσεις που καθυστερούν.

Ως Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε αποδείξει ότι συνδράμουμε την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, καθώς στον πυρήνα της πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο πρωτογενής τομέας, ως βασικός αναπτυξιακός πυλώνας της περιοχής. Η συνεργασία χωρίς παρωπίδες και εμμονές μπορεί να φέρει αποτελέσματα.