Εκπαίδευση προσωπικού Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ένας νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους με θέμα Πυρασφάλεια/Πρώτες Βοήθειες/Επείγοντα Περιστατικά στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το Σωματείο «Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης».

Οι εργαζόμενοι διδάσκονται κάποιες βασικές οδηγίες για το πώς πρέπει να δράσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι διασώστες που παίρνουν μέρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με την εμπειρία που έχουν από την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών τούς βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τις οδηγίες ώστε να διαχειριστούν σωστά τον λίγο πολύτιμο χρόνο που έχει ο καθένας για να διασώσει τον εαυτό του και να βοηθήσει τους άλλους.
Από το 2016 η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτων Βοηθειών & Πυρασφάλειας» σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας και τον υπεύθυνο πυρασφάλειας της εταιρείας. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες εκπαίδευσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 14ο χλμ Θεσ/νίκης-Βασιλικών.

Μέσα στο 2019 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σεμινάρια στα τρία πρώτα τμήματα, με την προοπτική να συνεχιστούν το 2020 ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είτε στον εργασιακό χώρο, είτε σε οποιονδήποτε χώρο.