Διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση βιβλίου με τίτλο: ΑΣΚΛΗΠΙΑΚΗ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Αναβίωση μέσα από τη Φιλοσοφία και τις Τέχνες

Για Διαύγεια Νου, Ψυχοσωματική Ευεξία, και Προαγωγή Υγίειας

Του Ph.D. Δημήτρη Πανταζίδη στην Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 20.00

Στο πλαίσιο της 6ης  Παρουσίασης της Περιοδεύουσας Ομαδικής Εικαστικής Έκθεσης «ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 200+1 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό»

Εισηγητές της Ημερίδας θα είναι οι:

1) Αθανάσιος Προβελεγγιάδης (Ο ιστορικός Χάρτης του Πειραιά και το ομώνυμο Ασκληπιείο) 

2) Εμμανουήλ Τσάμης: (Η Ελληνική Θρησκευτική και Φιλοσοφική Παράδοση)

3) Ο συγγραφέας του βιβλίου Ph.D. Δημήτρη Πανταζίδη ο οποίος αναφερόμενος περιληπτικά στο περιεχόμενο του μελετήματος σημειώνει:

«Η προτεινόμενη μέθοδος αποτελεί μια εξελικτική συνέχεια της ελληνικής θεραπευτικής παράδοσης του Ασκληπιού στο ‘εδώ και τώρα’, η οποία βασίζεται στο απόφθεγμα του Ιπποκράτους: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Χρησιμοποιεί ως εργαλεία: την δια συνομιλίας φιλοσοφική συμβουλευτική, τα βιώματα εξειδικευμένων μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, τις ενεργειακού τύπου πνευματικές πρακτικές Αυτοΐασης, θρησκευτικού ή μη χαρακτήρα.

Ενδεικτική περίπτωση εφαρμογής αποτελεί η αντιμετώπιση των επίκτητων συμπτωμάτων του υποχονδριακού ψυχοσύνδρομου φοβίας, που προκάλεσε η φερόμενη ως ‘πανδημία Covid-19’, ο κατά κόσμον  κορωνοϊός.

Η αυτοθεραπευτική διεργασία αποτελεί μια εκσυγχρονισμένη και εμπλουτισμένη μορφή της αρχαίας πρακτικής, η οποία εφαρμοζόταν κατά την ελληνική αρχαιότητα στα Ασκληπιεία και στις διάφορες Φιλοσοφικές Σχολές»