«190 χρόνια Ελληνικά Ταχυδρομεία»

Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1828 ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει το ΙΖ’ ψήφισμα που εκδίδεται στον Πόρο «περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας» ιδρύοντας «Ταχυδρομείον Γενικόν». Με το ίδιο ψήφισμα συστήνονται τα πέντε πρώτα κεντρικά ταχυδρομεία «εις Άργος, εις Τριπολιτσάν, εις Επίδαυρον, εις Αίγιναν και εις Σύραν». Εννέα πεζοί και δεκαέξι έφιπποι ταχυδρόμοι συνέλεγαν την αλληλογραφία από την ύπαιθρο και την διένειμαν στους παραλήπτες της.

Την ίδια μέρα διορίζεται ο Αλέξιος Λουκόπουλος ως Πρώτος Γενικός Διευθυντής του Ταχυδρομείου της Ελλάδας, με υπογραφή του Γραμματέα Επικράτειας Σπυρίδωνα Τρικούπη, «κατά το ψήφισμα υπ΄ αρ. 6550 και κατά τας διατάξεις της Κυβερνήσεως υπ΄αρ. 6557». Ο Αλέξιος Λουκόπουλος μαζί με τον Δημήτριο Περρούκα συνέταξαν τον πρώτο κανονισμό των Ταχυδρομείων που εκδόθηκε το 1828.
Εκατόν ενενήντα χρόνια αργότερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παραμένουν πρωταγωνιστές, εκσυγχρονισμένα και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της νέας εποχής, με 6.000 εργαζόμενους, 672 Καταστήματα και 577 ταχυδρομικά Πρακτορεία.
Η ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι σήμερα η μακροβιότερη ελληνική εταιρία, και λειτουργεί σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και τις αξίες που διαμόρφωσε μέσα από πορεία δύο αιώνων.

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
0,10 € Ελεύθερη Σύνθεση 500.000
0,50 € Ελεύθερη Σύνθεση 1.000.000
0,72€ Ελεύθερη Σύνθεση 500.000
2,62 € Ελεύθερη Σύνθεση 1.000.000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 35X45mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων
ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Μυρσίνη Βαρδοπούλου
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : Πολυχρωμία(οffset)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:“VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ: Κυκλοφορούν στις 09 Οκτωβρίου 2018 και θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα.

Κυκλοφορούν επίσης:

1.ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2Χ5.000τεμ.)

Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς και διατίθενται προς 6,10€ ανά σετ.

2. ΦΥΛΛΑ 8 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (10.000τεμ.)

Θα διατίθενται από 15 Νοεμβρίου προς 7,88€ ανά τεμάχιο.

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Λυκούργου 5 & Απελλού–100 38 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. που θα αποσυρθούν στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι συλλέκτες φιλοτελιστές έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αρκεί να έχουν επικολλημένα γραμματόσημα της σειράς που να καλύπτουν την πρώτη μονάδα βάρους εσωτερικού, σήμερα 0,72 €.