Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη στους φορείς τουρισμού της πόλης

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης ως επίσημος τουριστικός φορέας, σε συνεργασία με τον σύνδεσμο Ξεναγών  Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, διοργάνωσε ξενάγηση για τους συνεργαζόμενους φορείς της αυτοδιοίκησης της πόλης.

Η πρόεδρος του συνδέσμου Αναστασία Γαϊτάνου ανέλαβε τα η ηνία της περιήγησης σε τόπους και χρονικές στιγμές που αποτελούν κομβικά σημεία της ιστορικής εξέλιξης αλλά και της εικόνας της Θεσσαλονίκης σήμερα.

Ήταν μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που στόχο είχε την ενδυνάμωση των σχέσεων τον φορέων που εμπλέκονται στην προβολή και επικοινωνίας της Θεσσαλονίκης και αποτελεί απαρχή μελλοντικών δράσεων.