Κυριάκος Μαριδάκης: “Η επικεφαλίδα της ζωής του”

Κυριάκο για εμάς που σε γνωρίζουμε αυτή είναι η επικεφαλίδα της ζωής σου…

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο που χαίρει εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη από τον απλό πολίτη μέχρι από βασιλείς και αρχηγούς κρατών.

ΕΜΕΙΣ πάντα θα σε έχουμε στην καρδιά μας όπως εσύ έμας!!!!