Εύα Πετρόπουλου Λιανού: “One day – Un giorno”

Το ποίημά μου μεταφράστηκε στα ιταλικά από την καταξιωμένη ποιήτρια Zana Coven

One day

I had a dream that 

I would grow old like a tree

I would have small flower

Birds would sing to me

One day as I looked myself in the mirror

I saw your face

Your smile

Your eyes

We are all souls

That were waiting to be loved and respected

Mistakes, I make

But I will always have you in my heart

Like my golden secret garden.

Eva Lianou Petropoulou

Zana Coven

Un giorno

Ho sognato 

Diventerò  vecchia come un albero

Avrò dei piccoli fiori

Gli uccelli mi canterano

Un giorno mi guardavo in un specchio

Ho visto il tuo viso,

Il tuo sorriso,

I tuoi occhi

Siamo tutti delle anime

Che vogliono essere amate

E rispettate 

Faccio dei sbagli

Ma ti avrò nel mio cuore sempre

Come il mio giardino segreto e dorato

Eva Lianou Petropoulou 

Tranlation: Zana Coven