Γεωργία Τρούλη: ομαδική έκθεση “Personal Data” στη Myró Gallery

Τι θεωρείται για έναν καλλιτέχνη προσωπικό δεδομένο τη σημερινή εποχή; Κάτι πολύ προσωπικό, το ηλεκτρονικό αποτύπωμα, κάποια μύχια σκέψη ή προβληματισμός;

H αισθητική του θέση και η δική του χειρονομία την τρέχουσα χρονική στιγμή; Κάποιος πειραματισμός ως επέκταση της εικαστικής του γλώσσας όπως την γνώριζε μέχρι τώρα;

Κάποια στιγμή καθημερινή, γήινη και αυτονόητη που απλώς θέλει να αποτυπώσει καλλιτεχνικά; Η δική του μετάφραση και νοηματοδότηση πάνω σε μια κοινωνική κατάσταση;

Η θέα και απόλαυση μιας απόκοσμης ομορφιάς της οποίας βρίσκεται να είναι κοινωνός και συμμετέχων;

To όραμά του για το άμεσο και απώτερο μέλλον;

Μια συλλογή και έκθεση προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα εκτεθούν σε όλους τους χώρους της gallery Myro και θα δημιουργήσουν ένα πεδίο αισθητικής απόλαυσης και συνομιλίας.

Georgia Trouli Visual Artist – Curator