Αντρέα Τζούροβιτς – APORIΑ – Kalfayan Galleries (Χάρητος 11 , Κολωνάκι, Αθήνα) – Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου 2020

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου 2020

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 – 15.00 | Τρίτη – Παρασκευή 11.00 – 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την πρώτη ατομική έκθεση του Αντρέα Τζούροβιτς με τίτλο ‘APORIA’.

Το έργο του Αντρέα Τζούροβιτς καλύπτει μία ευρύα γκάμα εκφραστικών μέσων: γλυπτική, ζωγραφική, εγκαταστάσεις, βίντεο, μουσική. Συχνά ανατρέχει στις προσωπικές του εμπειρίες ως πρόσφυγας πολέμου, αλλά ταυτόχρονα με γνώμονα το χιούμορ διερευνά το ‘διαφορετικό’ και το ‘παράδοξο’ σε όλες τις εκφάνσεις τους. Εστιάζει στο να θέτει ερωτήσεις, και όχι στο να δίνει απαντήσεις μέσω των έργων του. Ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στo ποιητικό-φιλοσοφικό περιεχόμενο αντικειμένων και καταστάσεων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των έργων που παρουσιάζονται στην πρώτη του ατομική έκθεση είναι η ευφυής ισορροπία μεταξύ του ‘είναι’ και του ‘φαίνεσθαι΄, η οποία κυοφορεί το στοιχείο της έκπληξης με τον θεατή ως κύριο αποδέκτη.

Για την έκθεση στην Kalfayan Galleries, ο Αντρέα Τζούροβιτς, χρησιμοποιεί ως έναυσμα τον μύθο του Σπηλαίου στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Με αφετηρία την έκπληξη και το οξύμωρο, και συχνά με κύριο εργαλείο το χιούμορ, δημιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον όπου τα πράγματα δεν είναι όπως δείχνουν. Κάποια από τα γλυπτά του αναπαριστούν για παράδειγμα χαρτοταινίες, μαχαίρια ή υλικά συσκευασίας και ξαφνιάζουν με την αριστοτεχνική ‘μίμηση’ της πραγματικότητας. Ακόμα και τα αφαιρετικά ζωγραφικά του έργα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ύλη. Ταυτόχρονα τα ίδια τα υλικά έρχονται σε αντίθεση με την ‘υλικότητα’ των αντικειμένων, αποδομούν κάθε φορά την ‘ευθραυστότητα’ ή την ‘ανθεκτικότητα’ των αντικειμένων. Χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών (π.χ. λάστιχο, γυαλί, ρητίνη, ξύλο, ακρυλικά κ.α.) και κάποιες φορές επεμβαίνοντας και μεταβάλλοντας τη χρήση και λειτουργία καθημερινών αντικειμένων (π.χ. σακούλες σκουπιδιών μετατρέπονται σε μπαλόνια, κλιματιστικά μηχανήματα παράγουν πάγο), ο Τζούροβιτς επιτυγχάνει στα έργα του να γεφυρώσει οπτικά την τέχνη με την επιστήμη, τις παραδοσιακές τεχνικές με τη βιομηχανική παραγωγή.

Ο καλλιτέχνης διερευνά τη ρευστή φύση του ‘πραγματικού’, τη σχέση αισθήσεων και αντιληπτικής ικανότητας, χρηστικού αντικειμένου και ‘αισθητικής΄ αλλά και τις ηθικό-φιλοσοφικές προεκτάσεις της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης καθημερινών χρηστικών αντικειμένων που με ταχείς ρυθμούς περνούν σε αχρησία. Όπως σημειώνει ο καλλιτέχνης «Τα βιομηχανικά αντικείμενα μαζικής παραγωγής υλικών συσκευασίας αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαία αντικείμενα εφήμερης κατανάλωσης που θυσιάζουν την εύθραυστη φύση τους για να προστατεύσουν κάποιο πολύτιμο αγαθό. Ταυτόχρονα καταγράφουν την αγωνία μας για τον έλεγχο πάνω στο τυχαίο και το επικίνδυνο καταστροφικό σφάλμα. Εμφανίζονται ως σιωπηλά τεκμήρια κάποιου συλλογικού φόβου για το τυχαίο που θα απειλήσει τις ‘’άφθαρτες’’ βεβαιότητες ενός απομαγεμένου κόσμου».

Ο Αντρέα Τζούροβιτς (γεν. 1987, Σερβία Μαυροβούνιο – Ντανίλοβγκραντ) ζει στην Ελλάδα από το 1999. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Slade School of Fine Art του Λονδίνου. Έχει συνεργαστεί με τον ΟΗΕ σε προσπάθειες ευαισθητοποίησης των νέων σε ζητήματα ρατσισμού και την ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Την τελευταία εξαετία εργάζεται ως κατασκευαστής έγχορδων μουσικών οργάνων (art luthery) σε ένα από τα διασημότερα οργανοποιία της Ελλάδας. Οι άριστες τεχνικές του γνώσεις σε πεδία που εκτείνονται από την τοιχογραφία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ως την οργανοποιία, τη χαλκοχυτική, την κεραμική, τη μουσική ακόμα και την κατασκευή ηλιοθερμικών συστημάτων και κλιματιστικών, μεταφράζονται σε εικαστικά έργα που αποδεικνύουν τη βαθιά γνώση και έρευνα του Τζούροβιτς σχετικά με τη διαδραστική σχέση μεταξύ ύλης, χώρου και θεατή.

Antrea Tzourovits “APORIA”

Kalfayan Galleries (11 Haritos Street, Kolonaki, Athens)

Duration: 1 October – 31 October 2020

Opening Hours: Monday 11.00 – 15.00 | Tuesday – Friday 11.00 – 19.00 | Saturday 11.00 – 15.00

Kalfayan Galleries (11 Haritos Street, Kolonaki, Athens) present the fist solo exhibition of Antrea Tzourovits titled ‘APORIA’.

In his work Antrea Tzourovits employs a wide range of means of expression: sculpture, painting, installations, video, music. He often refers to his personal experiences as a war refugee, but at the same time, he explores – through humor- the ‘different’ and the ‘ambiguious’ in all their forms. He focuses on asking questions, not in giving answers through his works. Furthrmore, emphasis is placed on the poetic-philosophical content of objects and situations. A characteristic feature of the works presented in his first solo exhibition is the intelligent balance between ‘reality’ and ‘apperance’, which carries the element of surprise with the viewer as the main recipient and explores the ‘different’, the ‘paradox’.

For the exhibition at Kalfayan Galleries, Andrea Tzourovits is inspired by the myth of the Cave in Plato’s ‘Republic’. With starting points the elements of surprise and oxymoron, and often with humor as his main tool, he creates an artistic environment where things are not what they appear to be. Some of his sculptures represent, for example, paper tapes, knives or packing materials and surprise the viewer with their masterful ‘imitation’ of reality. Even his abstract paintings raise questions about ‘matter’. At the same time the materials themselves contradict the ‘materiality’ of the objects, each time deconstructing the ‘fragility’ or the ‘durability’ of the objects. Using a variety of materials (e.g. rubber, glass, resin, wood, acrylics, etc.) and sometimes intervening and modifying the use and function of everyday objects (e.g. garbage bags are turned into balloons, air conditioners produce ice), Tzourovits succeeds to visually bridge art with science, traditional techniques with industrial production.

The artist explores the fluid nature of the ‘real’, the relationship between the senses and the perceptual capacity, the useful object and the ‘aesthetics’, but also the moral-philosophical extensions of mass production and consumption of everyday objects which rapidly become useless. As the artist notes: “Industrial items for the mass production of packing materials are treated as scrap items of ephemeral consumption which sacrifice their fragile nature to protect a valuable commodity. At the same time, they record our anxiety for control over the accidental and dangerous, catastrophic mistake. They appear as tacit assumptions of a collective fear against chance that will threaten the ‘indestructible’ certainties of a world which has lost its ‘magic’ qualities.”

Andrea Tzourovits (born 1987, Serbia Montenegro – Danilovgrad) lives in Greece since 1999. He is a graduate of the Athens School of Fine Arts and is pursuing his postgraduate studies at the Slade School of Fine Art in London. He has collaborated with the UN to raise awareness among young people about issues of racism and the need to protect vulnerable social groups. For the last six years he has been working as a maker of stringed instruments (art luthery) in one of the most famous music instrument workshops in Greece. His excellent technical knowledge in fields ranging from interior and exterior mural painting to instrument making, coppersmithing, ceramics, music and even the construction of air conditioning systems, translates into works of art that demonstrate Tzourovits’ deep knowledge and research on the interactive relationship between matter, space and spectator.

Web: www.kalfayangalleries.com Follow us on:  Facebook  |  Twitter