“Σα γυναίκα γεννά”

Μαζί: Ελένη Γουρζή & Μαρία Καπίρη επί σκηνής στο Lux.

Αποχαιρετούμε το 2022, μαζί, για να θυμηθούμε αυτό που μας ενώνει.

Καλώς να βρεθούμε φίλοι μας!
Μαρία – Ελένη.