Παρουσίαση τεύχους 19 περιοδικού φιλοσοφείν στη Chalkos gallery

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 20.00, Chalkos Gallery, Παρουσίαση του 19ου τεύχους του περιοδικού Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, (Τι είναι πολιτική φιλοσοφία; πολιτική θεωρία και πράξη).

Ομιλητές:

Παναγιώτης Δόικος, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής περιοδικού Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία.

Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Παν. Δυτικής Μακεδονίας,
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής περιοδικού Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία.

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ. –
Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό.

Ηλίας Βαβούρας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης,
Υπεύθυνος έκδοσης περιοδικού Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία.