Ο Δημήτριος Παπαεμμανουήλ συμμετέχει στην ομαδική εικαστική έκθεση «Γυναικών Υπέρθεσις»

“Η Τέχνη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες γιατί δημιουργεί πιο ευαίσθητους, ήρεμους, χαρούμενους και πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους”

Τι σας οδήγησε να ασχοληθείτε με την τέχνη και τι σας ενέπνευσε στη θεματολογία της συγκεκριμένης έκθεσης; Η αγάπη μου για τη ζωγραφική από μικρή ηλικία με οδήγησε να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι της Τέχνης. Η γυναίκα ως οντότητα, προσωπικότητα και φυσική παρουσία (πρόσωπο, σώμα, ψυχή, έκφραση) γεννά το ενδιαφέρον για δημιουργία.

Ποιά θεωρείτε ότι είναι η συνεισφορά της Τέχνης στον Πολιτισμό; Η τέχνη, ακρογωνιαίος λίθος του Πολιτισμού, εξευγενίζει τα αισθήματα, εξυψώνει το αισθητικό επίπεδο και ομορφαίνει το περιβάλλον στο οποίο ζει μία κοινωνία. 

Πως επηρεάζει η ενασχόληση με την τέχνη την καθημερινή σας ζωή; Η ενασχόληση με την τέχνη παραμερίζει τις “ασχήμιες” της ζωής, γλυκαίνει την ψυχή, βελτιώνει το αισθητικό επίπεδο και δημιουργεί ένα καλύτερο άνθρωπο στη κοινωνία. Η τέχνη είναι μέσο απόδρασης από την καθημερινότητα.

Νομίζετε ότι η τέχνη έχει την δυνατότητα να αλλάξει τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες; Η Τέχνη, εφόσον όποιοι φορείς, της δώσουν τη προσοχή που της αρμόζει και της αξίζει, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες γιατί δημιουργεί πιο ευαίσθητους, ήρεμους, χαρούμενους και πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους.

Ποιο ή ποια καλλιτεχνικά κινήματα, σας έχουν επηρεάσει περισσότερο στην καλλιτεχνική σας πορεία; Ακολουθώ με συνέπεια, ευλάβεια και θαυμασμό την κλασσική (ρεαλιστική) ζωγραφική με κινήματα όπως ο Ρομαντισμός.