Μνημόνιο Συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και υποστηρικτικών προγραμμάτων. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων είναι η διάσωση, προβολή και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξη της σύγχρονης παραγωγής. 

Το ΕΚΟΜΕ, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης έχει ως αποστολή του τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας, μέσα από την υλοποίηση του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, κορυφαίος δημόσιος πολιτιστικός οργανισμός της χώρας,  φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Μουσικής, του Χορού και του Θεάτρου από την εγχώρια και τη διεθνή σκηνή, σε συνεργασία με τους σημαντικότερους ελληνικούς και διεθνείς καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Παράλληλα, σχεδιάζει καινοτόμες ερευνητικές δράσεις, υποστηρίζει την καλλιτεχνική έρευνα στον χώρο των παραστατικών τεχνών και ενθαρρύνει την προβολή του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού στο εξωτερικό. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ κ. Παναγιώτης Κουάνης, χαιρετίζοντας την σύναψη του μνημονίου, τόνισε ότι «η συνέργεια των δύο φορέων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προώθηση της ιστορικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής παραγωγής καθώς και στη διατήρηση του τεράστιου πολιτιστικού αποθέματος της χώρας». 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε. κ. Δημήτρης Πασσάς σημείωσε ότι: «Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ως φορέας σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, μέσα από τη συνεργασία του με έναν καινοτόμο και εξειδικευμένο δημόσιο φορέα όπως το ΕΚΟΜΕ,  αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αξίας του έντυπου και οπτικοακουστικού πλούτου του και δημιουργεί προοπτικές εξωστρέφειας για την εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή». 

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. κ. Ιωάννης Καπλάνης ανέφερε ότι: «Μέσω της συνεργασίας μας με το ΕΚΟΜΕ επιδιώκουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και να καταστήσουμε το πλούσιο αρχειακό υλικό μας προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό».