Μετάφραση ποιημάτων της Εύας Πετροπούλου Λιανού στο Αζερμπαϊτζάν

Εύα Πετροπούλου Λιανού Βράβευμενη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας και Ποιήτρια

Μετάφραση από τη διακεκριμένη συγγραφέα Təranə Turan Rəhimli

Peace and love

Miracles happens to those who creates them

Wishes for a better world
I make everyday
Like a small bird
I sing to the sun
Like a tree i hope with my roots

Miracles happens to those who are patient

Peace what a powerful word
It takes so much to create bridges of Respect, fraternity

But only verses will touch hearts
Only with kindness will succeed

Peace is starting from our self
If we have peace inside us
Then we will have with out neighborhood
With our relatives
With everyone around us

Do not look for peace
Be the Peace
Do not look for Love
Be the Love

©EVA Petropoulou Lianou

Təranə Turan Rəhimli

Thoughts

Above my head
Sky is blue
My thoughts are so many different things
As the humans

Above my head
A rainbow appears
Words I say
Because u are not
Near

Suddenly
A chinita came
From the nowhere
To my hand
She stayed
I look up
And i saw a cloud
Similar to your
Face

Above my head
My dreams are traveling
Pray for safety
And happiness
To other half of this planet

The Chinita fly away
With my wish
She will take
A good care

What it is lost
It will be found
Some day

©Eva Petropoulou Lianou

Translation in Azerbaijani
Terrane Turan Rahimli
Poet
Azerbaijan

EVA PETROPOULOU LİANOU

SÜLH VƏ SEVGİ

Möcüzələr onları yaradanları tapır,
Yaxşı dünya görməyi
Mən hər gün diləyirəm.
Kiçik quşcuğaz kimi
Günəşə nəğmə deyir,
Ağac kimi kökümə hey ümid eləyirəm.

Möcüzələr səbri olanı tapır,
Barış necə güclü sözdür, İlahi!
Nə qədər çox şeyə gərək var bu gün,
Hörmət, qardaşlıq adlı
körpülər qurmaq üçün.

Ürəklərəsə ancaq şeirlər toxunacaq
Yalnız mehribanlıqla uğur qazanılacaq.

Özümüzdən başlayır sülh,
İçimizdə sülh varsa.
Daha sonra məhəlləmizdən kənarda,
Qohum-əqrabayla, sonra
çevrəmizdəki hər kəslə.

Gəlin sülh axtarmayaq,
Biz özümüz sülh olaq.
Sevgini aramayaq,
Özümüz sevgi olaq.

DÜŞÜNCƏLƏR

Başımın üstündə
Səma mavidir,
Mənim fikirlərim elə rəngarəng,
Bir-birindən fərqli bir çox adam tək.

Başımın üstündə
Göy qurşağı var,
Bir də söylədiyim sözlər,
misralar
sən yaxın deyilsən
asiman qədər.

Bir çinita gəlir
Qəfil boşluqdan,
Qonub əlimdə qalır,
Baxıram ümidlə göyə,
Bir axan bulud görürəm
Sənin üzünə bənzəyən.

Başımın üstündə
Süzür
xəyallarım,
Dua edir
Salamatlıq və xoşbəxtlik olsun deyə
planetin o biri yarısında.

Uçub gedir çinita
Mənim istəyim ilə.
Qanadında aparır
Yaxşı olan hər şeyi.

Və indi itən nə varsa
Bir gün mütləq tapılar.

Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Təranə Turan Rəhimli

polismagazino.gr