Η Huawei παρουσιάζει την 7η ετήσια έκθεση Παγκόσμιου Δείκτη Συνδεσιμότητας και προτείνει πέντε βασικά στάδια ψηφιακού μετασχηματισμού  

Η Huawei παρουσίασε τον Παγκόσμιο Δείκτη Συνδεσιμότητας (GCI) 2020, στην έβδομη ετήσια έκθεση GCI που δημοσίευσε η εταιρεία. Για πρώτη φορά σε μια έκθεση GCI, στην ετήσια έκδοση του 2020 παρουσιάζονται τα πέντε βασικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού: εργασιακή αποδοτικότητα, λειτουργική αποδοτικότητα, απόδοση συστήματος, οργανωτική αποδοτικότητα & ευελιξία και αποδοτικότητα & ανθεκτικότητα οικοσυστήματος. 

Σύμφωνα με το βασικό εύρημα της έκθεσης GCI 2020, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των βιομηχανιών θα βοηθήσει τις χώρες να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη και να αναπτύξουν μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Η έρευνα του GCI υποδεικνύει ότι οι οικονομίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να γίνουν ψηφιακές μέσω της έξυπνης συνδεσιμότητας απολαμβάνουν γενικά υψηλότερη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVA) ανά εργαζόμενο ή ανά ώρα εργασίας. 

Οι οικονομίες «Starters» μειώνουν προληπτικά το χάσμα με κορυφαίες οικονομίες 

H έκθεση αναλύει τις αλλαγές στον μέσο όρο GCI της κάθε χώρας από το 2015. Ο μέσος όρος των οικονομιών Frontrunner, Adopter και Starter έχει αυξηθεί από το 2015, με τις οικονομίες Starters να παρουσιάζουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) ακολουθούμενες από τις οικονομίες Adopters και στη συνέχεια τις Frontrunners. Αυτό υποδηλώνει ότι οι οικονομίες Starters καταφέρνουν να φτάσουν τις Adoptersκαι Frontrunners περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τo ψηφιακό κενό. 

Οι οργανισμοί στις χώρες Frontrunner θέλουν να διατηρήσουν τις IT δαπάνες  

Βάσει της έρευνας, η προθυμία των εταιρειών να επενδύσουν στον ΙΤ τομέα ποικίλλει ανάλογα με το πού βρίσκονται. Οι οργανισμοί στα Frontrunner και Adopter κράτη δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση των ΙΤ προϋπολογισμών τους σε σχέση με τους προϋπολογισμούς εκτός IT. Έχουν επίσης μειώσει τους ΙΤ προϋπολογισμούς τους κατά 2,5 έως 3,5 φορές λιγότερο από ότι οι οργανισμοί σε άλλες χώρες. Τα κράτη με πιο ώριμη ψηφιακή υποδομή βρίσκονται σε καλύτερη θέση που τους επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, να ανακάμψουν γρηγορότερα και να διασφαλίσουν τον συνεχή μετασχηματισμό μέσα από προηγμένα μοντέλα παραγωγικότητας. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον οικονομικό τομέα θα βοηθήσει τις οικονομίες να αναπτύξουν προηγμένη παραγωγικότητα με στόχο να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη και την μελλοντική ανταγωνιστικότητα. 

Οι χώρες πρέπει να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙCT). Γενικότερα, οι οικονομίες αποτελούνται από έναν συνδυασμό διαφορετικών κλάδων με έναν ή δύο συνήθως να κυριαρχούν. Η έκθεση GCI 2020 προτείνει ότι η ICT στρατηγική μιας χώρας πρέπει να οικοδομηθεί βάσει των τομεακών δυνατοτήτων της. Ανεξάρτητα από τον κλάδο, περισσότερη ψηφιοποίηση σημαίνει περισσότερη προστιθέμενη αξία. 

Στην έκθεση GCI προτείνονται τα πέντε βασικά στάδια ψηφιακού μετασχηματισμό στον οικονομικό τομέα: 

Στάδιο 1Εργασιακή αποδοτικότητα. Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της ολοκλήρωσης μεμονωμένων εργασιών μέσω βασικής συνδεσιμότητας και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας. 

Στάδιο 2: Λειτουργική αποδοτικότητα. Οι μηχανογραφημένες ή αυτοματοποιημένες λειτουργίες που ενεργοποιούνται από τις Τεχνολογικές Λύσεις Πληροφορικής & Επικοινωνιών καθιστούν δυνατή τη ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών εργασιών και την κοινή χρήση πληροφοριών. 

Στάδιο 3: Aπόδοση συστήματος. Περισσότερη εστίαση δίνεται στην ψηφιοποίηση των core system functions για αποτελεσματικές λειτουργίες. Οι επιχειρήσεις σε αυτό το στάδιο θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση για συνδεσιμότητα και υπηρεσίες Cloud. 

Στάδιο 4: Οργανωτική αποτελεσματικότητα & ευελιξία. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι ψηφιοποιημένες, οι εταιρικές εφαρμογές μεταφέρονται στο Cloud και όλα τα συστήματα ενσωματώνονται αποτελεσματικά. Επιπλέον, τα δίκτυα υψηλής κάλυψης, η ευρεία υιοθέτηση Cloud εφαρμογών και η ανάπτυξη τεχνολογίας AI και IoT συμβάλλουν στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. 

Στάδιο 5: Αποδοτικότητα & ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος. Όλο το οικοσύστημα είναι ψηφιοποιημένο, ικανό να ανταποκριθεί γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς και να υποστηρίξει τον αυτόματο συντονισμό και τη διατομεακή συνεργασία των ενδιαφερομένων. Αντιπροσωπευτικές τεχνολογίες όπως 5G, IoT και ρομποτική παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες για την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, μεθόδων εργασίας και προϊόντων καθ’ όλη τη διαδικασία ψηφιοποίησης.