Η Ρωσική γλώσσα και το συγκριτικό πλεονέκτημα που χρειάζεται να αποκτήσει ένας ενήλικας

Τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας τη λογική της διαφοροποίησης, πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται στην που μπορούν να προσθέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία για να μπορέσουν να εξελίξουν την καριέρα τους.

Η δεδομένη και ευρέως γνωστή χρήση των , κ.α. κάνουν πολλούς να αναζητήσουν μια εναλλακτική επιλογή που θα τους δώσει ένα ξεχωριστό προνόμιο στο βιογραφικό. Τα εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια τα ρώσικα έχουν αυξήσει την απήχηση τους στον κόσμο.

Οι επενδύσεις που έχουν γίνει στην χώρα μας από Ρώσους δημιουργούν πολλές ελπίδες για εύρεση εργασίας. Η αύξηση του τουρισμού από Ρώσους επισκέπτες, την κάνουν ακόμη πιο «χρήσιμη» για πολλούς από εμάς.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προφέρεται στο είτε διά ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως συνδυάζοντας e learning και σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγήτρια, μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μ’ ένα πρόγραμμα οχτώ μηνών για κάθε γνωστικό επίπεδο της , ενώ υπάρχει μεγάλη ευελιξία και ανάλογα με το επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης μπορεί ο μαθητής να καλύψει με ιδιαίτερα μαθήματα ακόμη και ένα ολόκληρο επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδηγεί σε εξετάσεις είτε για το πτυχίο Lomonosov είτε για το πτυχίο του Ινστιτούτου Πούσκιν φιλικά, οικονομικά και αποτελεσματικά!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.expertindanas.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 23940 25472.

στο