Η εταιρεία Μασούτης ενισχύει τη στελέχωση της διοίκησης με Γενικό Διευθυντή το Θεόδωρο Γεροστεργιούδη

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα που με ταχύ ρυθμό διαμορφώνονται στον χώρο του λιανικού εμπορίου, ενέταξε στο δυναμικό της, ως Γενικό Διευθυντή, τον κ. Θεόδωρο Γεροστεργιούδη, ένα διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς με πολυετή εμπειρία στην πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία KPMG του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο, ως Audit and Technology Director.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του κ. Γεροστεργιούδη, η συνεργασία του με εταιρείες όλων των μεγεθών, η εξαιρετική γνώση του στους τομείς της τεχνολογίας, η ευαισθησία του για τον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι στοιχεία τα οποία εγγυώνται ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Μασούτης.

Η εταιρεία, με βαθιά πίστη στην ανάγκη για αντιστροφή του brain drain και για εισαγωγή στελεχών υψηλής τεχνογνωσίας στη χώρα μας, με βεβαιότητα ότι ο οικογενειακός χαρακτήρας και οι αξίες της θα ενισχυθούν και θα εμπλουτιστούν με νέες δυνατότητες, επέλεξε να επαναπατρίσει, σε μια θέση υψηλής ευθύνης και καθηκόντων, ένα στέλεχος αδιαμφισβήτητης ικανότητας, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.