Εικαστική έκθεση: Τhe horror “THE FEAR IS BACK HOME”

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ
HORROR: THE FEAR IS BACK HOME
ART EXHIBITION

Ο Ιστορικός Τέχνης Δημήτρης Πολυχρονόπουλος και η MegArt Gallery πραγματοποιούν από 21/1/22 ΕΩΣ 4/2/22 την ομαδική εικαστική έκθεση ΤHE HORROR: THE FEAR IS BACK HOME

Είναι αδύνατο οι λέξεις να περιγράψουν σε όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Τρόμος, Φρίκη… Η Φρίκη έχει ένα πρόσωπο … και πρέπει να κάνεις φίλο την Φρίκη. Η Φρίκη και o Τρόμος είναι φίλοι σου. Εάν δεν είναι, τότε είναι οι εχθροί που πρέπει να φοβάσαι.. Είναι πραγματικοί εχθροί !

Ετοιμάστε τα έργα σας και ….. Όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς. Το Team της ΜegArt gallery θα προωθήσει την δουλειά σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, μεικτής τεχνικής, γλυπτικής, installation, (εικαστικό κόσμημα τρόμου), ειδικές κατασκευές, κολλάζ, ψηφιδωτά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ 20 ΕΥΡΌ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Δηλώσεις συμμετοχών έως 17 Ιανουαρίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2111821187 & 6983441715 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected]

Αφίσα, marketing social media: MegArt Gallery team
Oοργάνωση, Δημήτριος Πολυχρονόπουλος
Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία, επιμελήτρια, εικαστικός
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος

================

CALLING ALL ARTISTS
HORROR – THE FEAR IS BACK HOME
ART EXHIBITION

The historian of art, Dimitris Polychronopoulos and MegArt Gallery bring to life from 21/1/22 TO 4/2/22 the group art exhibition: HORROR: THE FEAR IS BACK HOME

It’s impossible for words to describe “horror” to those who don’t understand what dread means… horror has a face… and you must make dread your friend. Dread and Horror are your friends. If they aren’t, then they’re the enemies you should fear… true enemies!

Prepare your works and leave everything else to us. The Team of MegArt Gllery will promote your work to Greece and abroad.

Accepted works of art include: drawings, photography, mixed technique, sculpting, installation, horror-themed jewelry, special builds, collages and mosaics.

PARTICIPATION ADMISSION: 20 EUROS PER PIECE

Participation applications open until January 17th, 2022.
For more information about the participation process, you can call at 2111821187 and 6983441715 or contact us through a message at our e-mail address, [email protected]

Poster, marketing, social media: MegArt Gallery Team
Organization, Dimitrios Polychronopoulos
curation: Rigatou Maria, curator, artist
Artistic direction: Pagoulatos Dimos