Γιώργος Κολοβός: Η μέθοδος «Κολοβός» αποτελεί διδακτικό πακέτο για την παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μας διδάξουν πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να σταθούμε δίπλα τους στον καθημερινό τους αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης.

Πείτε μας δυο λόγια για τη μέθοδο Κολοβός. Η μέθοδος «Κολοβός» αποτελεί διδακτικό πακέτο για την παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία. Η μέθοδος είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εκπαιδευτικής έρευνας στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Είναι κατάλληλα δομημένη σε επίπεδα που εφαρμόζονται ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, όπως αυτές εκτιμώνται στη διαδικασία της αξιολόγησης. Η εφαρμογή της βοηθά αποτελεσματικά στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης, στη γραφή και στην κατανόηση κειμένων. Η παρέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα τμήματα ένταξης, στην ενισχυτική διδασκαλία, στα τμήματα υποδοχής, καθώς και σε εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας στη σχολική τάξη.

Πού αποσκοπεί η μέθοδος αυτή; Η μέθοδος έχει δυο στόχους. Από τη μία στοχεύει στην υποβοήθηση της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών και από την άλλη αποτελεί διδακτική παρέμβαση για τη βελτίωση και την αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών.

Πώς βοηθά η μέθοδος γονείς κι εκπαιδευτικούς; Η μέθοδος «Κολοβός» είναι εκπαιδευτικό πακέτο για εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, και γονείς με το οποίο μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά για να ξεπεράσουν τις μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για κάθε άσκηση της μεθόδου υπάρχει σχετικό βίντεο που δείχνει αναλυτικά τον τρόπο χορήγησής της.
Η μέθοδος αναπτύσσει τη φωνολογική επίγνωση που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας. Βοηθά τα παιδιά να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στο έργο που τα δίνεται μέσα από τις κατάλληλες στρατηγικές στη διάρκεια της παρέμβασης. Επίσης, με πλήθος ασκήσεων οπτικής και ακουστικής μνήμης αναπτύσσει μνημονικές στρατηγικές που βοηθούν το παιδί να κωδικοποιεί, να επεξεργάζεται και να ανακαλεί πληροφορίες.

Μάθατε πράγματα για τον εαυτό σας «δουλεύοντας» με τα παιδιά; Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μας διδάξουν πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να σταθούμε δίπλα τους στον καθημερινό τους αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης. Η χαρά και η αγάπη που νιώθουν όταν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, μας γεμίζει και εμάς με συναισθήματα ικανοποίησης και αισιοδοξίας. Τα παιδιά μάς δείχνουν το δρόμο της προσφοράς σε όσους έχουν ανάγκη.

Βιογραφικό: Ο Γιώργος Κολοβός είναι ειδικός παιδαγωγός με πολύχρονη εμπειρία σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης όσο και σε εθελοντικά προγράμματα υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επόπτης στην οργάνωση και υποστήριξη της πρακτικής άσκησης επιμορφωτικών σεμιναρίων ειδικής αγωγής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μετά από μακροχρόνια έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία, δημιούργησε τη μέθοδο «Κολοβός», μία μέθοδος που βοηθά αποτελεσματικά στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης, στη γραφή και στην κατανόηση των κειμένων.


Παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα
Τιμή: 38,16 ευρώ, Σελίδες: 312 ISBN:978-960-02-3923-2 Εκδόσεις Παπαζήση

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο του ειδικού παιδαγωγού Γιώργου Κολοβού, που παρουσιάζει τη μέθοδο «Κολοβός». Η μέθοδος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πακέτο, το οποίο στοχεύει μεν στην υποβοήθηση της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας κάθε παιδιού προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών και άλλων σχολικών δυσκολιών και από την άλλη, αποτελεί διδακτική παρέμβαση για τη βελτίωση και αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έχει στοιχειοθετηθεί από μεγάλο αριθμό ερευνητικών ευρημάτων για την ελληνική γλώσσα. Η μέθοδος «Κολοβός» αποτέλεσε επίσης τη βάση προγραμμάτων εξειδίκευσης εκπαιδευτικών, ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και λογοθεραπευτών, τα οποία είχαν αναπτυχθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η μεγάλη αποδοχή σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο της μεθόδου αυτής ως αποτελεσματικής, έγκυρης και αξιόπιστης, έχει οδηγήσει στην προσαρμογή της και σε άλλα γλωσσικά συστήματα, κυρίως αυτών που έχουν παρόμοια φωνολογική δομή με την ελληνική γλώσσα. Ήδη, έχει περατωθεί η ανάπτυξη της μεθόδου «Κολοβός» για τη ρωσική, πορτογαλική και ιταλική γλώσσα και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσαρμογή της στην ισπανική γλώσσα.

Εκδόσεις Παπαζήση

Νικηταρά 2 & Εμμ. Μπενάκη 106 78, Αθήνα
Τηλ.: 210 3838020, [email protected] www.papazissi.gr