21 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο του Alzheimer

“Η μνήμη είναι σαν ένα δωμάτιο γεμάτο με πράγματα που μας είναι γνωστά, αγαπημένα και οικεία. Μας βοηθάει να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Μας δίνει ερεθίσματα για να αισθανόμαστε, να δοκιμάζουμε πολλές αποχρώσεις συναισθημάτων. Είναι πλημμυρισμένη με αναμνήσεις γεγονότων, προσώπων, εικόνων, μυρωδιών,ήχων, μουσικών, χρωμάτων. Είναι φύλακας αναμνήσεων γλυκών, ερωτικών, σπαρακτικών. Φυλάει τον χάρτη της πορείας μας στη ζωή”.
(Από διήγηση γυναίκας που παρακολούθησε το πρόγραμμα
του Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης ατόμων με διαταραχές μνήμης)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ο αριθμός των ανθρώπων με άνοια πρόκειται να τριπλασιαστεί έως το 2050 από 50 σε 152 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα σύμφωνα με το προφίλ υγείας της χώρας για το 2017 από το 2000 σημειώνεται σημαντική αύξηση στα περιστατικά με νόσο Alzheimer και άλλων τύπων άνοιας. Πρόκειται για ένα σύνδρομο με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις στις οποίες οι άμεσα εμπλεκόμενοι (ασθενείς, συγγενείς, φροντιστές) έρχονται αντιμέτωποι με στιγματισμό, έλλειψη κατανόησης, προβλήματα στην διάγνωση και την περίθαλψη. Κύριο ζητούμενο πρωτίστως από τους ασθενείς και το οικείο περιβάλλον τους είναι η ανεξάρτητη και ασφαλής διαβίωση και η διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στα πρώτα στάδια της διάγνωσης (στάδιο Ήπιας Γνωστικής Διαταραχής) παρατηρείται διαταραχή μνήμης, θέματα συμπεριφοράς, λειτουργικές δυσκολίες σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που οδηγούν σε σταδιακή απώλεια της αυτονομίας. Η εξέλιξη των συμπτωμάτων μπορεί να επιβραδυνθεί μέσα από τη διαδικασία συνειδητοποίησης και αποδοχής σε κοινωνικό επίπεδο και μέσα από δραστηριότητες που διατηρούν το επίπεδο της ποιότητας ζωής του ασθενή.Το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Διαταραχές Μνήμης λειτουργεί από το 2002 παρέχοντας υπηρεσίες σε ανθρώπους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ή σε ενδιάμεσο στάδιο της νόσου Alzheimer και υποστήριξη στα κοντινά τους πρόσωπα (συγγενείς και φροντιστές). Πρόκειται για ένα Κέντρο που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό από άποψη λειτουργικότητας και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που λειτουργεί στο πλαίσιο δημόσιου νοσοκομείου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο απευθύνεται στα άτομα με ήπιες γνωστικές διαταραχές και έρχεται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ιατρείο Μνήμης που λειτουργεί στα Εξωτερικά Ιατρεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης από το 1996 (διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση). Υποδέχεται τους ασθενείς που βρίσκονται στο ήπιο και μέσο στάδιο βαρύτητας της νόσου Alzheimer και άλλων συναφών διαταραχών. Κύρια επιδίωξη του Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης είναι να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς που φιλοξενεί. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και παρεμβάσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση των ασθενών, την αξιοποίηση των υπαρχόντων ικανοτήτων και της λειτουργικότητας τους, η καλλιέργεια και η ενίσχυση των νοητικών τους λειτουργιών. Η ανάδειξη και η προαγωγή των υπαρχόντων δεξιοτήτων και η αναζωπύρωση των επιθυμιών και των θελήσεων του ασθενή θεωρείται «γραμμή άμυνας» απέναντι στην ασθένεια. Προσφέρεται επιπλέον η δυνατότητα στους συγγενείς των ασθενών να δέχονται συμβουλές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νόσου καθώς και την αποδέσμευση τους από την καθημερινή φροντίδα.Στελεχωμένο με έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης αναπτύσσεται επίσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες υγείας με σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα λειτουργίας ενός εργαστηρίου παραγωγής και διάθεσης πληροφορίας για τη νόσο του Alzheimer και το σύνδρομο της άνοιας γενικότερα.
Το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με διαταραχές μνήμης λειτουργεί καθημερινά, 8π.μ. – 2.30μ.μ. Καρ. Δημητρίου 1 (πρώην Διοικητηρίου1), 54630 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 310 750.