Το Κολλέγιο Ανατόλια συμμετέχει στο Open House Thessaloniki 2018

Αρχιτεκτονικός περίπατος σε δύο χώρους καινοτομίας και σύγχρονης εκπαίδευσης

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018
10:00- 14:00
Πώς μπορεί ένας χώρος να προάγει την ελευθερία της σκέψης και την καινοτομία; Πώς εκσυγχρονίζεται ένα ιστορικό κτίριο χωρίς να χάσει το κύρος του; Το Κολλέγιο Ανατόλια, αντλώντας στοιχεία από τη μακρόχρονη εκπαιδευτική παράδοσή του, ανέθεσε σε δύο αναγνωρισμένα αρχιτεκτονικά γραφεία να αναβαθμίσουν λειτουργικά τμήμα των εγκαταστάσεων του International Baccalaureate και να δημιουργήσουν μία ξεχωριστή Νησίδα Καινοτομίας. Το αποτέλεσμα είναι ευέλικτοι εκπαιδευτικοί χώροι, κατάλληλοι για διαδραστική μάθηση με έμφαση στη δημιουργική σκέψη και τη συνεργατικότητα.
Το Κολλέγιο Ανατόλια συμμετέχει για τέταρτη φορά στο Open House Thessaloniki, τον σημαντικό θεσμό για την προβολή της αρχιτεκτονικής της πόλης με δωρεάν ξεναγήσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους που διακρίνονται από ξεχωριστό αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον.
Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του International Βaccalaureate και τη «Νησίδα Καινοτομίας» (Innovation Isle) που περιλαμβάνει το Fabrication Lab και το Κέντρο Πράσινης Εκπαίδευσης. Οι χώροι αυτοί ενσωματώνουν το εκπαιδευτικό παράδειγμα του Κολλεγίου Ανατόλια – μία σύνθεση καινοτομίας, αριστείας, προσβασιμότητας – στον σχεδιασμό και την κατασκευή του χώρου, καθώς και μία βασική αρχής της σύγχρονης εκπαίδευσης: ότι η διαθεματική προσέγγιση, η διαδραστική μάθηση και ότι η αρχιτεκτονική του χώρου έχουν καθοριστικό ρόλο στο μαθησιακό αποτέλεσμα.

1. Έργο: Νησίδα Καινοτομίας Αμερικανικού Kολλεγίου Ανατόλια (Innovation Isle)
Θέμης Χατζηγιαννόπουλος, Κώστας Χαραλαμπίδης (TCP architects)
Έτος κατασκευής: 2016

2. Έργο: Λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του International Baccalaureate (κτίριο Compton) του Κολλεγίου Ανατόλια
Γραφείο D&A (Deda & Architects)
Έτος: Σεπτέμβριος 2018

www.openhousethessaloniki.gr