Τι είναι η λειτουργική ρινοπλαστική;

Η μύτη πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα και μέγεθος που να ταιριάζει σε κάθε ηλικία και πρέπει η όποια παρέμβαση έχει γίνει να περνάει απαρατήρητη. 

 Η ρινοπλαστική είναι από τις πιο συχνές και περιζήτητες επεμβάσεις τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άντρες. Θεωρείται δε επιτυχημένη όταν διορθώνει τόσο το ανατομικό όσο και το λειτουργικό πρόβλημα της ρινικής αναπνοής.
Πρόκειται για μια αισθητική ή επανορθωτική επέμβαση που αφορά το σχήμα της μύτης. Η ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει πολλές σοβαρές δυσμορφίες είτε είναι εκ γενετής είτε προέρχονται από τραυματισμό ή από προηγούμενες επεμβάσεις. Επίσης μπορεί να διορθώσει πολλά μικρά ή μεγάλα αισθητικά προβλήματα στο σχήμα της μύτης. Με τη ρινοπλαστική η μύτη «πλάθεται» με σκοπό το πρόσωπο να αποκτήσει ισορροπία και αρμονία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες μόνο ο ήβος της μύτης αν αφαιρεθεί, το πρόσωπο αποκτά μια όμορφη και συμμετρική εικόνα. Οι χόνδροι της μύτης, οι οποίοι σχηματίζουν τα ρουθούνια, μπορεί να τροποποιηθούν και να λεπτυνθούν ώστε να έχουμε ένα όμορφο σχήμα κορυφής της μύτης.
Κάθε μύτη είναι μοναδική. Ωστόσο πρέπει να διατηρούνται πάντα βασικές αρχές και αναλογίες. Η ράχη, το οστέινο τμήμα της μύτης δεν πρέπει να εξαφανίζεται. Η φυσική σκίαση της μύτης από το έσω χείλος του φρυδιού έως την κορυφή πρέπει να διακρίνεται. Η ρινοχειλική γωνία δεν πρέπει να είναι πολύ αμβλεία ώστε τα ρουθούνια να μην φαίνονται ανασηκωμένα. Να μην υπάρχουν προεξοχές, εξογκώματα και βαθουλώματα στην επιφάνεια της μύτης.

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία διορθώνεται και το εσωτερικό της μύτης, ώστε να αποκαθίσταται και η ρινική δυσχέρεια, δηλ. το πρόβλημα της αναπνοής από τη μύτη. Έτσι, γίνεται ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή ή κογχοπλαστική όταν χρειάζεται, και στη συνέχεια ακολουθεί η αφαίρεση του ήβου – καμπούρας – της ράχης της μύτης, η διαμόρφωση της κορυφής της μύτης, οι τεχνικές συρραφής των κάτω πλαγίων χόνδρων που σχηματίζουν τα ρουθούνια και την κορυφή της μύτης.

Ποια ειδικότητα είναι η πιο εξειδικευμένη για τις επεμβάσεις στη μύτη;

 Η ρινοχειρουργική είναι ο κλάδος της Ωτορινολαρυγγολογίας που ασχολείται με τις επεμβάσεις στη μύτη, που γίνονται για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως οι ρινικοί πολύποδες, η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, αλλά και για την αλλαγή του σχήματος της μύτης – ρινοπλαστική. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να σεβόμαστε τη βασική λειτουργία της μύτης, την αναπνοή. Ο ρινοχειρουργός πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα αναπνέει ικανοποιητικά και τότε αναλόγως προσαρμόζει και το μέγεθος της μύτης και των ρουθουνιών, πάντοτε διατηρώντας έναν ισχυρό σκελετό. Η μύτη πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα και μέγεθος που να ταιριάζει σε κάθε ηλικία και πρέπει η όποια παρέμβαση έχει γίνει να περνάει απαρατήρητη.

Η δουλειά της μύτης είναι η αναπνοή. Πρώτα κανείς εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα αναπνέει ικανοποιητικά και τότε αναλόγως προσαρμόζει και το μέγεθος της μύτης και των ρουθουνιών, πάντοτε διατηρώντας έναν ισχυρό σκελετό. Η μύτη πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα και μέγεθος που να ταιριάζει σε κάθε ηλικία. Κυρίως, βέβαια, πρέπει να περνάει απαρατήρητη η όποια παρέμβαση έχει γίνει.

 O ∆ρ ∆ημοσθένης Ψηφίδης είναι Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου – Ωτορινολαρυγγολόγος με εξειδίκευση στην Πλαστική́ Χειρουργική́ Προσώπου και μεταπτυχιακή́ εκπαίδευση με σημαντική́ επαγγελματική́ εμπειρία στην Αισθητική́ Ιατρική́ στο Λονδίνο και τη Βαρκελώνη.

Dr Psifidis Laser Clinic, Λεωφόρος Νίκης 25, Θεσσαλονίκη, τηλ. 231260560

Smartlipo Clinic, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 69, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310865415

e-mail: [email protected]

web: www.smartlipo.gr