«ΣΤΟΧΟΣ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αλέξανδρου Κόπτση

Mια νέα σχολική χρονιά ξεκινά με όνειρα και ελπίδες για χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σ’ αυτό το ξεκίνημα, πρώτο μέλημά μας είναι να ανοίξουν όλα τα σχολεία, από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους και όλοι οι μαθητές να έχουν την αίθουσά τους, τον εκπαιδευτικό τους και τα βιβλία τους.

Εμείς,

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

μετά από συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ και με συνεχή υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας ανοίγουμε από την πρώτη ημέρα, την 11η Σεπτεμβρίου, όλες τις σχολικές μονάδες, και την πλέον απομακρυσμένη και μικρή, οι οποίες θα λειτουργήσουν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, με πλήρες προσωπικό, με κανένα κτιριακό πρόβλημα και με όλα τα βιβλία στη τσάντα κάθε μαθητή.

Το μεγάλο όμως ζήτημα δεν είναι αυτό που για τη φετινή τουλάχιστον σχολική χρονιά κατέστη αυτονόητο, είναι η μορφή εκπαίδευσης που θα παρέχουμε στους μαθητές μας.

Μια εκπαίδευση που δεν πρέπει να έχει απλά αναπαραγωγικό χαρακτήρα, αλλά θα αναδεικνύει τη γνώση μέσα από βιωματικές καταστάσεις, από παραγωγική διαδικασία, από αποκλίνουσα σκέψη.

Μια σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να μην αγνοεί τα βασικά πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία κάθε λαού, ούτε βέβαια να παραμελεί την ανθρωπιστική της διάσταση. Τότε θα αποδεικνύει ότι σέβεται το μαθητή και επενδύει στον άνθρωπο.

Ο ρόλος της ανθρωπιστικής διάστασης στην εκπαίδευση είναι καθοριστικός γιατί νοηματοδοτεί τη σύνδεσή της με τις πανανθρώπινες αξίες του πολιτισμού.

Πρέπει πλέον να ξεφύγουμε από τα στενά όρια της τυποποιημένης γνώσης που στηρίζεται στην απομνημόνευση και στην αναπαραγωγή πληροφορίας και να δώσουμε μία διαφορετική διάσταση στην εκπαίδευση των μαθητών, που θα βασίζεται στις αρχές της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης με κύριους άξονες τις αξίες και στάσεις ζωής, τον πολιτισμό, την ενσυναίσθηση και την απόκτηση δυνατότητας κατανόησης του κόσμου και του συνανθρώπου.

Η ανθρωπιστική εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα της αγωγής, η οποία σβήνει όλες τις διαφορές, θρησκευτικές, εθνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κοινωνικής προέλευσης και μέσα από την εξάλειψή τους αναδύει την ανθρώπινη ποιότητα.

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης οφείλει να είναι η πνευματική ολοκλήρωση του μαθητή και η συγκρότηση μίας άρτιας προσωπικότητας.
Αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ύπαρξη ενός σχολείου που θα ενισχύει και θα προωθεί αυτά τα ιδανικά, θα έχει διαλεκτική μορφή και θα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα.

Ο άνθρωπος που θα διαμορφώνεται μέσα από μία τέτοιου είδους εκπαίδευση θα μπορεί να κατακτήσει τη γνώση με κριτική ικανότητα, με φαντασία, με ευρηματικότητα, με όραμα.

Για την επίτευξη της ανθρωπιστικής Παιδείας το σχολείο οφείλει να δώσει έμφαση στην δημιουργία τέτοιων συνθηκών που θα προάγουν την υιοθέτηση των αξιών του δικαίου, της ισονομίας, της ελευθερίας, της συνεργασίας, της ανάπτυξης κριτικής και διαλεκτικής σκέψης, της αλληλεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Μία εκπαίδευση που διαπνέεται από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκπαίδευση ελεύθερων ατόμων, απλώνει τη λάμψη της μέσα στο χώρο και στο χρόνο, φτάνει την πνευματική ζωή στο κορύφωμά της, γεννά επιστήμη και πολιτισμό.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι μια καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά με έμπνευση και με την προσδοκία να ανταποκριθούμε στο όραμα μιας ανθρωπιστικής εκπαίδευσης που θα προάγει και θα αναβαθμίσει ποιοτικά τον άνθρωπο.