Σειρά διακρίσεων για τον Ιατρικό Όμιλο Athens Beverly Hills στα Medical Beauty Awards

Οι ιδρυτές του Ιατρικού Ομίλου Athens Beverly Hills, Δρ Αθανάσιος Αθανασίου & Δρ Ντόλλυ Φατσέα, σάρωσαν με 7 διακρίσεις στα Medical Beauty Company of the Year 2021.

Μεγάλη εντύπωση έκανε στα ετήσια Medical Beauty Awards, ο Ιατρικός Όμιλος Athens Beverly Hills σαρώνοντας τα βραβεία, με σύνολο 7 διακρίσεις συμπεριλαμβανομένου και του Medical Beauty Company of the Year 2021.

Δεν προκαλεί βέβαια έκπληξη με την ιστορία του Ιατρικού Ομίλου. Το όραμα των δημιουργών του, Δρα Αθανάσιο Αθανασίου & Δρα Ντόλλυ Φατσέα αλλά και όλης της ομάδας του ABH, για ένα πρότυπο κέντρο και υποδειγματικό σημείο αναφοράς στην υγεία και την ομορφιά με πρωτοποριακές, καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας θεραπείες, επισφραγίζεται με τις βραβεύσεις αυτές.

Οι ιδρυτές του Ιατρικού Ομίλου Athens Beverly Hills, Δρ Αθανάσιος Αθανασίου & Δρ Ντόλλυ Φατσέα, σάρωσαν με 7 διακρίσεις στα Medical Beauty Company of the Year 2021

Συγκεκριμένα ο Ιατρικός Όμιλος βραβεύτηκε για τις παρακάτω υπηρεσίες εκτός του βραβείου Medical Beauty Company of the Year 2021.
Best Threads Treatment Gold Award για την υπηρεσία Body Thread Lifting Νήματα Σώματος
Best Innovation Injectable Treatment Gold Award για τη Θεραπεία D-Lift
Best Innovation Eye Treatment Gold Award για τη θεραπεία Eyes Antiaging Treatment
Best Melasma / Hyper Pigmentation protocol Gold Award Hyperpigmentation & Melasma Treatment
Best Cellulite Treatment Gold Award για τη θεραπεία Anti-Cellulite Treatment
Best Acne Treatments Gold Award για τη θεραπεία Anti-Acne Treatment