Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα

Κυριακή 7 Μάρτη και ώρα 18:00
ZOOM LINK

ZOOM LINK
https://us02web.zoom.us/j/86173876232?pwd=ZEpVazNuUUpDaE9QSE5JaVhHZ0Vmdz09

YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UCYQDzmpjE4-SK5rhpQlrimg

https://www.youtube.com/channel/UCYQDzmpjE4-SK5rhpQlrimg

www.youtube.com/channel/UCYQDzmpjE4-SK5rhpQlrimg