Πρωτοβουλία του δήμου στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων Μεγάλη έρευνα για το προφίλ υγείας των δημοτών μας

Μεγάλη έρευνα για την υγεία των δημοτών ξεκινά το επόμενο διάστημα στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, ύστερα από πρωτοβουλία του δήμου και του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων.
Η έρευνα, που γίνεται για πρώτη φορά στον δήμο, αποσκοπεί στη δημιουργία του προφίλ υγείας των κατοίκων της περιοχής που θα κληθούν να απαντήσουν σε 106 ερωτήσεις οι οποίες θα αφορούν συνολικά στην υγεία, την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους.
Από τα είδη φαρμάκων που χρησιμοποιούν, το αν έχουν κάνει ποτέ κάνει τεστ Παπανικολάου (γυναίκες) και PSA για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη (άνδρες) και το αν παρακολουθούν τακτικά την αρτηριακή πίεσή τους, μέχρι το αν επισκέπτονται κάποιον παθολόγο ή συμβουλεύονται έναν οικογενειακό γιατρό, αλλά και ερωτήσεις για το τσιγάρο, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση.
Η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ). με ερωτηματολόγιο που μεταφράστηκε και σταθμίστηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, όπου ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη είναι μέλος και ως μέλος του Δικτύου εργάζεται προκειμένου να γίνει μέλος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Το πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» αποτελεί πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την προαγωγή της υγείας των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας για την εκπόνηση μελέτης του προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.
Η έρευνα υγείας θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου 2018 έως 28 Φεβρουαρίου 2019, με τυχαία δειγματοληπτική μέθοδο (πόρτα – πόρτα), με εκτενές ερωτηματολόγιο, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ανά Δημοτική Ενότητα, οι κάτοικοι του Δήμου. Εκπαιδευμένοι εθελοντές- συνεντεύκτες θα διανέμουν συνολικά 534 ερωτηματολόγια σε όλο τον Δήμο, αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε δημοτικής ενότητας. Για τη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος αναλογούν 132 κάτοικοι, για τη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας 269 και για τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη 132.
Να σημειωθεί ότι οι εθελοντές θα έχουν μαζί τους κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βεβαίωση συνεντευκτή από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, προκειμένου να πιστοποιούν ότι εργάζονται για τον δήμο.