Παράταση της έκθεσης: «Στην ίδια πόλη. Χριστιανοί και Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη»

Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ. έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η έκθεση «Στην ίδια πόλη. Χριστιανοί και Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη» αναζητά την ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα μέσα από ανέκδοτες φωτογραφίες, έγγραφα και αντικείμενα. Η ενότητα αφορά στην παιδεία και στον αθλητισμό.

Διοργάνωση: Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Αρχείο Κωνσταντινίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Έδρα Εβραϊκών Σπουδών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Η έκθεση παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.