«Οι ευρωπαϊκές μας αξίες, οι κληρονομιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Europe for Citizens:  Town- twinning  πρόγραμμα  

H Ελληνική οργάνωση Active Citizens of Mediterranean  συμμετείχε στο πρόγραμμα «Our European Values, Our the European Union Heritages» στο πλαίσιο του προγράμματος Town- twinning, Europe for Citizens χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Holloko της Ουγγαρίας 15-19 Σεπτεμβρίου 2021.

Συμμετείχαν οργανώσεις και δήμοι από Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Το θέμα της διάσκεψης ήταν ο ευρωσκεπτικισμός: διερευνήθηκαν οι ρίζες της αυξανόμενης αντίθεσης στην ΕΕ ως θεσμό και η τρέχουσα λειτουργία της. Το επιχείρημα μεταξύ πολιτών από χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς και οικονομική ανάπτυξη συνέβαλε στην ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης.

Με το σύνθημα “Οικονομία για τους ανθρώπους” – οργανώθηκε μια ημέρα παρουσίασης των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την ανάπτυξη της οικονομίας, τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Οι δήμαρχοι των προσκεκλημένων πόλεων μπόρεσαν να παρουσιάσουν τα έργα και τις εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δημιουργήσαμε μια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να κατανοήσουν ότι κάθε ευρώ που δαπανάται για ανάπτυξη είναι βοήθεια για τις αναπτυσσόμενες περιοχές και χώρες.

Ο περαιτέρω στόχος της συνάντησης ήταν να προωθήσουμε μια αλλαγή στάσης μεταξύ των Ευρωπαίων φορέων λήψης αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο τοπικών θεσμών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια δεύτερη διάσκεψη με το σύνθημα “Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία” αφορούσε τη δημοκρατική συμμετοχή και τις ευκαιρίες για εθελοντισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι τόσο σημαντικό για τους νέους, για τους νέους να μάθουν πώς να παίζουν πλήρως ρόλο στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

Η προστασία του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής ” αποτέλεσε θέμα μιας ακόμη διάσκεψης για την προώθηση της αίσθησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, για την ανύψωση του επιπέδου των εθνικών πολιτιστικών επιτευγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το διαγενεακό διάλογο, τον αθλητισμο και ενεργό ελεύθερο χρονο και την ενεργό γήρανση.

Ifigeneia Tsira Project Manager
Stylianos-Grammenos, Kampouris Contact Person
Active Citizens of Mediterranean
Thessaloniki, Hellas