Νίκος Κάπλαντζης «Πολιτική επιστήμη και οπτική επικοινωνία στο Γερμανόφωνο κόσμο»

ISBN: 978-960-589-184-8 | σελίδες: 398 | διαστάσεις: 24×17εκ. | τιμή: 28.00€

Η ανά χείρας μονογραφία επιδιώκει να φέρει σε επαφή το ελληνικό αναγνωστικό κοινό με μια παραμελημένη, από τη εγχώρια βιβλιογραφική παραγωγή, συζήτηση: την επιδραστικότητα της Bildwissenschaft («επιστήμης των εικόνων») και της γερμανόφωνης πολιτικής επιστήμης (στην εικονολογική της εκδοχή) για τη μελέτη του πολιτικού φαινομένου.Η λεπτομερής διερεύνηση της γερμανόφωνης εργογραφίας —από την πολιτισμική παράδοση του Warburg και της πολιτικής εικονογραφίας της σχολής του Αμβούργου (Warnke), του Μπίλεφελντ (Kοselleck) και Μύσντερ (Barbara Stollberg-Rilinger) ως εκείνων της Bildwissenschaft (Sachs-Hombach, Boehm, Belting, Bredekamp, Wiesing) και της «οπτικής πολιτικής επικοινωνίας» (Muller, Hoffman, Diehl κ.λπ.)— κατέδειξε τις δυνατότητες άσκησης της πολιτικής επιστήμης ως μιας επιστήμης της εικόνας σε πλαισιώσεις και μορφές της συμβολικής πολιτικής και δη του δημοκρατικού ή μη κανόνα.Η τελευταία, ενταγμένη στο πλαίσιο της «εικονικής επιτελεστικότητας» (Jeffrey Alexander), του «πολιτικού αισθησιασμού» (Reinhardt Koselleck) και της κριτικής του Klaus Von Βeyme για μια «πολιτική επιστήμη της Τέχνης», αξιοποίησαν το θεωρητικό πλαίσιο των σχέσεων του συμβολικού με την επιτελεστικότητα και το φαντασιακό, εμβαθύνοντας τη μελέτη στο τρίπτυχο «Συμβολική πολιτική», «Δημοκρατική αισθητική» και «Εικονογραφικές ενθέσεις».

Ο Νίκος Κάπλαντζης είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορας και πρώην επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επίβλεψη του ομότιμου καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης Α.Ι-Δ Μεταξά. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ερμηνευτική και αφηγηματική προσέγγιση της οπτικής πολιτικής, ειδικότερα ως προς τη συμβολική και φαντασιακή της διάσταση στο διευρυμένο και διατοπικό πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Έχει εκδόσει το βιβλίο Φωτογραφία και Πολιτική (νήσος 2012), ενώ έχει πλήθος συμμετοχών σε συλλογικούς τόμους και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και της International Visual Sociology Association (IVSA)