Ιωάννης Γρύλος (IOGR): Στρατηγικός στόχος η απόκτηση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στις βασικές τουριστικές αγορές της Ελλάδας

Ο Όμιλος IOGR εντάσσει την απόκτηση ξενοδοχειακών μονάδων με μεγάλο αριθμό δωματίων, στις περιοχές που καλύπτονται με αεροπορική σύνδεση, στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής του για τα επόμενα έτη, συνεχίζοντας τη δυναμική του επέκταση στον κλάδο του τουρισμού. Σε συνέχεια των πολύ σημαντικών συνεργειών που ο Όμιλος IOGR έχει ήδη αναπτύξει στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσω της εταιρείας Hotel Brain, στην οποία διατηρεί στρατηγικό ποσοστό μετοχικής συμμετοχής, σταθερή παραμένει η στρατηγική στόχευσή του για την παροχή ενός ολοκληρωμένου και υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος.

Ο κ. Ιωάννης Γρύλος, Ιδρυτής & Πρόεδρος του Ομίλου IOGR δήλωσε: «Στόχος του Ομίλου μας είναι η ενίσχυση των συνεργειών που συμβάλλουν στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στο συνολικό τουριστικό προϊόν, ενώ παράλληλα η απόκτηση ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλου όγκου έχει πλέον ενταχθεί στις άμεσες προτεραιότητές μας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου μας, επιτυγχάνουμε σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, καθώς και βέλτιστη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Έτσι, μπορούμε να είμαστε προτιμητέος συνομιλητής σε συναλλαγές που αφορούν σε ξενοδοχειακά assets.»

Σημειώνεται ότι, η Hotel Brain είναι η μεγαλύτερη Ελληνική ξενοδοχειακή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται μέσω μακροπρόθεσμων μισθώσεων ξενοδοχείων. Σήμερα, έχει στο χαρτοφυλάκιο της περισσότερα από 100 ιδιόχρηστα ξενοδοχεία, ενώ για τη χρήση 2023 αναμένει ίδιο ξενοδοχειακό τζίρο άνω των €100 εκ.

Ο Όμιλος IOGR αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο Όμιλο στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα, συνδυάζοντας μοναδικά την επίγεια εξυπηρέτηση σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας και της Κύπρου, την αεροπορική μεταφορά και το ξενοδοχειακό προϊόν. Παράλληλα με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής του, διατηρεί διαχρονικά υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή δομή και πολύ σημαντική ρευστότητα.