Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης στο Ασβεστοχώρι_Το έργο, ύψους 3 εκ € εντάχθηκε στο πρόγραμμα ‘Φιλόδημος’»

Σε οριστική τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Ασβεστοχωρίου που αποτελεί ένα ακόμη ζωτικό έργο υποδομής στην ατζέντα του τεχνικού προγράμματος του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Αφού προηγήθηκε εκπόνηση σχετικής μελέτης και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πυλαίας -Χορτιάτη, το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε (έγγραφο υπ’αριθ. 39157/27-07-2018) με τίτλο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου» την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» που ξεκίνησε στις αρχές του 2018. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.719.829,95 €, εκ των οποίων η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» είναι 3.000.000,00 €, ενώ το υπόλοιπο ποσόν -πέραν των αναμενόμενων εκπτώσεων από τον ανάδοχο του έργου- θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της (Δ.Ε.Υ.Α.) Πυλαίας – Χορτιάτη.
Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη στην υλοποίηση του έργου εξέφρασε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σημειώνοντας: «Επιτέλους δρομολογείται η επίλυση ενός έργου που απασχολούσε επί χρόνια τους κατοίκους του Χορτιάτη και ιδιαίτερα της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου όπου το απαρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης προκαλούσε σημαντικά προβλήματα. Με την ένταξη του έργου μας μέσω της ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» εξασφαλίζουμε ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, που θα εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους του οικισμού του Ασβεστοχωρίου, με χρήση σύγχρονων υλικών και μεθόδων. Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ Χρήστο Μπουτσιβάρη και τους συνεργάτες του για την τεράστια αυτή επιτυχία».
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται :
• αντικατάσταση του δικτύου διανομής ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.
• διαχωρισμός του δικτύου σε επιμέρους ζώνες υδροδότησης, με βάση τα υψόμετρα του εδαφικού ανάγλυφου, τις απαιτούμενες πιέσεις λειτουργίας του δικτύου, τη χωροθέτηση και τα υψόμετρα των υφιστάμενων Δεξαμενών που υδροδοτούν το δίκτυο
• δημιουργία βρογχωτών δικτύων (στο βαθμό του εφικτού, λόγω του ιδιαίτερου εδαφικού ανάγλυφου της περιοχής).
• λεπτομερής σχεδιασμός δευτερευόντων κλάδων δικτύου.
• δυνατότητα ελέγχου και μείωσης της πίεσης δικτύου υποζωνών με τοποθέτηση των απαιτούμενων διατάξεων παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου, συστημάτων ελέγχου πίεσης και διαρροών με σκοπό τον υπολογισμό, την διαχείριση της νυχτερινής πίεσης και την μείωση απωλειών
• κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων υδροληψίας προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών