«Θρησκευτική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για το μέλλον»

Το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών, με διεθνή συμμετοχή, με τίτλο «Θρησκευτική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το μέλλον» διοργανώνουν από κοινού το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιστήμονες των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες, καθώς και σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου αποτελεί η συμβολή στις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου. Επιδιώξεις του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και από ερευνητές και ερευνήτριες μελετών και νέων προσεγγίσεων της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
-Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
-Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις
-Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές πρακτικές, χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αξιοποίηση της Τέχνης, βιωματικές προσεγγίσεις)
-Θεωρητικές- ερευνητικές προσεγγίσεις

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, με προσκεκλημένους ομιλητές τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, τον Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστο Γιανναρά και την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Koblenz-Landau της Γερμανίας Angela Kaupp, εισηγήσεις που θα παρουσιάσουν ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές, στρογγυλή τράπεζα, καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Η είσοδος στις εργασίες του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό.