Η προσφορά της εταιρείας Lokris Insurance Power για τα Ελληνικά Νοσοκομεία

Γιάννα Ανεστοπούλου Financial Planner και CEO της εταιρείας Lokris Insurance Power

Η Γιάννα Ανεστοπούλου Financial Planner και CEO της εταιρείας Lokris Insurance Power, προχώρησε σε οικονομική ενίσχυση των Ελληνικών Νοσοκομείων μέσα από το φιλανθρωπικό έργο της εκπομπής «Πες το και θα γίνει» και της εταιρείας Davlas & PaRtners. Η χρηματική δωρεά θα διατεθεί στο αρμόδιο τμήμα για την στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το νομικό σχήμα της εταιρείας Lokris Insurance Power διαθέτει 30 κατάλληλα εκπαιδευμένους συμβούλους οι οποίοι είναι “ειδικοί”, ο καθένας σε διαφορετικό ασφαλιστικό τομέα. Προσωπικά οι εργασίες της Γιάννας Ανεστοπούλου αγκαλιάζουν όλο το φάσμα του business insurance, χρησιμοποιώντας τόσο η ίδια, όσο και οι συνεργάτες της τις ψηφιακές ευκολίες χωρίς να παραγνωρίζουν την ανάγκη στήριξης και επένδυσης στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους ασφαλισμένους. Το έργο της Γιάννας Ανεστοπούλου βασίζεται καθαρά στην συμβουλευτική προσπάθεια, με γνώμονα πάντα το όφελος του εν δυνάμει αγοραστή, αναλαμβάνοντας και την ισόβια ευθύνη είτε μιλάμε για επιχείρηση, είτε μιλάμε για τον ανθρώπινο παράγοντα, ανάλογα με την εξέλιξη των δεδομένων του.

Πρόκειται για ένα σοβαρό Broker House το οποίο διαθέτει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της χώρας, καθώς επίσης και να αναλαμβάνει κινδύνους που τοποθετεί σε επιλεγμένες εταιρίες της διεθνούς αγοράς.