Δωρεά ιατρικών μασκών στο Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” και συνεπές στο αναληφθέν πρόγραμμα δωρεάς ιατρικών προστατευτικών μασκών σε φορείς της πόλης και του ευρύτερου βορειοελλαδικού χώρου, προσέφερε δέκα χιλιάδες (10.000) χειρουργικές μάσκες και χίλιες εκατόν ογδόντα (1.180) μάσκες τύπου FFP3.

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, ο κ. Σόλων Χανιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος, παρέδωσε τις προαναφερθείσες ιατρικές μάσκες στον Υπεύθυνο Αποθήκης Υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου κ. Δημήτρη Λουκίδη.