Δράση ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Η δράση ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, αφορά στην στήριξη των ευπαθών ομάδων, ανθρώπων που από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα, σπίτι, δουλειά, την υγεία τους, όχι όμως και την αξιοπρέπειά τους.

Εδώ έρχεται η δική μας δράση, να ενισχύσει τη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται από άλλους φορείς, με έναν διαφορετικό τρόπο, αυτόν της ΆΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, με την καταβολή άμεσης χρηματικής ενίσχυσης, βοήθειας, στήριξης και μόνο με τον τρόπο αυτό.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

– για το παιδί

– για τον άστεγο

– για τον γέροντα

– για την γυναίκα

– για το διαφορετικό

– για τον ΑΝΘΡΩΠΟ

Παραδείγματα δράσεων:

– Στήριξη του νοικοκυριού με ενέργειες όπως, αγορά ρουχισμού που οι ίδιοι επιθυμούν, τρόφιμα και διάφορα υλικά αγαθά της επιλογής τους.

– Παροχή μακροπρόθεσμης ή μόνιμης κατοικίας σε αστέγους.

– ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ και στήριξη σε περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών (κάλυψη πρώτων και άμεσων αναγκών).

– Στήριξη μέσω παροχής οικονομικής βοήθειας σε υποθέσεις ασθενών (παιδιά και ενήλικες).

– Άμεση στήριξη οικογενειών πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Για κάθε περίπτωση χτίζουμε το δικό μας πρόγραμμα ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.

Συνεπώς, αρχικός στόχος, είναι η δημιουργία ενός ταμείου, διαθέσιμου, που θα βοηθήσει στην άμεση κάλυψη των ανωτέρω κοινωνικών αναγκών.

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, σπουδαίος και έχει τη δική του προσωπικότητα. Με αυτά ως σκέψεις και οδηγό, ο δικός μας ρόλος περιορίζεται στην ενίσχυση της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.

https://www.facebook.com/axioprepeia/