Αναδρομική έκθεση του Κώστα Παγωμένου «Ιδανικές Φωνές» στην Πινακοθήκη του Δήμου Μαλεβιζίου

Με αφορμή την αναδρομική έκθεση του Κώστα Παγωμένου «Ιδανικές Φωνές» στην Πινακοθήκη Δήμου Μαλεβιζίου, έγινε πρόσκληση συνάντησης των καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη με κεντρικό θέμα  την προώθηση των θεμάτων και συμφερόντων των καλλιτεχνών της Κρήτης.

Η συνάντηση έγινε στην δημοτική Πινακοθήκη δήμου Μαλεβιζίου.

Πρακτικά συνάντησης καλλιτεχνών Κρήτης – μελών του ΕΕΤΕ (Εικαστικό Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδος)

Ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου, Τύλισος  

Ώρα: 10:00 – 14:00

Παρόντες:

Αθανασιάδου Ευαγγελία

Γρατσίας Βασίλης

Κουνάλης Κώστας

Παγωμένος Κώστας

Σκεπετζή Χρυσούλα

Επιπλέον καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της τέχνης από όλη την Κρήτη.

Θέματα που τέθηκαν:

Σύσταση ή επανασύσταση συλλόγου εικαστικών.

Η ανάγκη για έναν ανεξάρτητο και ευέλικτο σύλλογο εικαστικών καλλιτεχνών, ο οποίος θα συντονίζει τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στην τοπική κοινωνία.

Προϋποθέσεις Λειτουργίας: καταγράφηκε η ανάγκη για σαφείς κανονισμούς λειτουργίας, τέθηκε το ζήτημα της επαγγελματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων – μελών, η διαφάνεια στη διοίκηση και συμπερίληψη καλλιτεχνών από όλη την Κρήτη.

Θεσμοθέτηση περιοδικών εκθέσεων, με επαγγελματίες επιμελητές για τη σωστή οργάνωση και παρουσίαση των έργων. Επιπλέον, προτάθηκε και η διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης του κοινού παράλληλα με τις εκθέσεις. 

Η αναγκαιότητα καταγραφής όλων των εικαστικών που ζουν ή εργάζονται στην Κρήτη, καθώς και των επιμελητων.

Έλλειψη διαθέσιμων δημόσιων χώρων και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για την οικονομική υποστήριξη των καλλιτεχνών.

Επιπλέον, αναγνώσθηκαν κείμενα – προτάσεις – ερωτήματα εκ της Τσουκνάκη Μ. και Σταθογιάννη Ι. και τέθηκε το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και η σημασία της εγγραφής στον ΟΣΔΕΕΤΕ https://osdeete.gr/.

Τέλος, προτάθηκε σε συνεννόηση με το Εικαστικό Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδος  ΕΕΤΕ,  να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση τον Σεπτέμβριο  με σκοπό  την ενίσχυση της συνεργασίας των καλλιτεχνών της Κρήτης , την προαγωγή και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας των εικαστικών που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη και την οργάνωση μιας παγκρήτιας έκθεσης   με παράλληλες εκδηλώσεις για το κοινό, με διαλέξεις, προγράμματα εκπαίδευσης και  εργαστηρίων.

Ευχαριστίες 

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση της πινακοθήκης για την παραχώρηση του χώρου του αμφιθέατρου για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση.

Η παρουσία και η συμβολή όλων είναι κρίσιμη για την προώθηση των συμφερόντων των εικαστικών καλλιτεχνών στην Κρήτη.

Η ομάδα εκπροσώπησης του ΕΕΤΕ στην Κρήτη:

Αθανασιάδου Ευαγγελία

Γρατσίας Βασίλης

Καμένου Βίκυ

Κουκουλάκη Στέλλα

Κουνάλης Κώστας

Ματαλλιωτάκη Ρένα

Παγωμένος Κώστας

Σκεπετζή Χρυσούλα

Τσαμάνδουρας Ζαχαρίας