Άνοδος του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα στην Ελλάδα

Γράφει η Βάγια Σεραφειμίδου*

Ποια είναι η πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έως σήμερα; Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος πλειοδότης και τι πρέπει να προσέξει πριν λάβει μέρος σε έναν  προγραμματισμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Η πλατφόρμα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών λειτούργησε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2017. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Delfi Partners & Company, από το 2017 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2022 έχουν δρομολογηθεί 111,649 πλειστηριασμοί, έχουν ολοκληρωθεί 65,491 ενώ 23,280 εξ αυτών είναι γόνιμοι, έχουν καταλήξει δηλαδή σε χέρια πλειοδότη.

Όπως επισημαίνει η Ζαφειρία Σταθογιαννάκου, επικεφαλής του τμήματος Delfi Analytics, της Delfi Partners & Company, παρόλο το αρχικό μούδιασμα και την αβεβαιότητα που επέφερε η πανδημία, τα επόμενα έτη προβλέπεται σημαντική άνοδος του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα, τα οποία πλέον γίνονται ολοένα και πιο «ελκυστικά».

Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση αυτού του ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος είναι οι αρκετά ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τις εξαιρετικές αποδόσεις που προσφέρει μια πλειάδα ακινήτων καθώς επίσης και η απλούστευση των διαδικασιών πλειστηριασμού.

Η πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έως σήμερα αναλυτικά:

Υπάρχουν δύο ειδών ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: α) Οι αναγκαστικοί, τη διαδικασία διεξαγωγής των οποίων αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι ως υπάλληλοι πλειστηριασμών, στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ακίνητα ο πλειστηριασμός των οποίων επισπεύδεται κατά οφειλετών από τους πιστωτές τους (τράπεζες, ιδιώτες, δημόσιο, e-ΕΦΚΑ κ.λπ.). Πρόκειται  για τους «κλασσικούς» αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, που, στο παρελθόν, διεξάγονταν στο  κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και πλέον διεξάγονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.eauction.gr του συστήματος ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ, και β) οι πλειστηριασμοί τη διαδικασία διεξαγωγής των οποίων αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες κ.λπ.) ή/και οι εταιρίες διαχείρισης δανείων, στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ακίνητα τα οποία έχουν ήδη αποκτηθεί μέσω αναγκαστικών πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα ή/τις και εταιρίες διαχείρισης δανείων.

Οι πλειστηριασμοί αυτοί, είναι στην πραγματικότητα μια ιδιωτική δημοπρασία (ενίοτε χαρακτηρίζονται και ως «διαγωνισμοί») για την πώληση ενός ακινήτου που ελάχιστα διαφέρει από την πώληση ενός από ακινήτου από ένα ιδιώτη προς ένα άλλο ιδιώτη με τη συνήθη, γνωστή σε όλους, διαδικασίας μεταβίβασης αυτού.

Στην περίπτωση των αναγκαστικών πλειστηριασμών ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα www.eauction.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της πλατφόρμας αυτής. Στη συνέχεια, και αφού εισέλθει στο σύστημα, μπορεί άμεσα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πλειστηριασμό ή/και να δημιουργήσει λίστα με τους πλειστηριασμούς που τον/την ενδιαφέρουν. Ακολούθως επιλέγει τον πλειστηριασμό που τον/την ενδιαφέρει, αποδέχεται τους όρους χρήσης και υποβάλει την αίτηση συμμετοχής σε αυτόν. Η αίτηση ελέγχεται για την εγκυρότητα και την πληρότητά της από τον υπεύθυνο Υπάλληλο Πλειστηριασμού (Συμβολαιογράφο) και εφόσον γίνει αποδεκτή ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει και να υποβάλει προσφορά. Στη συνέχεια οφείλει να καταβάλει το 30% της αρχικής τιμής του εκάστοτε πλειστηριασμένου ακινήτου ως προκαταβολή, έως και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του. Εάν, μετά το την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ανακηρυχθεί πλειοδότης/τρια, πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο 70% αλλά και τα λοιπά έξοδα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. Έπειτα, πρέπει να επικοινωνήσει με τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού για να λάβει αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης, να προχωρήσει στη μεταγραφή της στο –κατά περίπτωση– αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο και, έτσι, να αποκτήσει την κυριότητα (ή όποιο τυχόν άλλο δικαίωμα εκπλειστηριάστηκε) του ακινήτου.

Στην περίπτωση των πλειστηριασμών/δημοπρασιών που διενεργούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή/και τις εταιρίες διαχείρισης δανείων ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να εισέλθει στην ανάλογη σελίδα και να ακολουθήσει τις –κατά περίπτωση– οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο του προς απόκτηση ακινήτου, όπως ακριβώς θα έκανε σε περίπτωση αγοράς κάθε ακινήτου με τον συνήθη τρόπο. Θα πρέπει δηλαδή να προβεί σε έλεγχο αυτού από εξειδικευμένο δικηγόρο και μηχανικό προκειμένου να διαπιστώσει τη νομική και πραγματική κατάσταση αυτού και, έτσι, να μπορεί να διαπιστώσει αφενός μεν αν η ζητούμενη ή εκτιμώμενη τελική τιμή αυτού αντιστοιχεί πράγματι στην αξία του ακινήτου, αφετέρου δε αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του/της. Περαιτέρω, ειδικά στην περίπτωση των αναγκαστικών πλειστηριασμών θα πρέπει να ελέγχεται αν η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης έχει γίνει νόμιμα καθώς και αν εκκρεμούν ένδικα μέσα κατά αυτού ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανακοπής ή ανατροπής των αποτελεσμάτων του πλειστηριασμού.

Η Delfi Partners & Company, διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων το οποίο διαχειρίζεται, αναπτύσσει και επεκτείνει δίνοντας τη δυνατότητα σε επενδυτές και ιδιώτες να βρουν τις ευκαιρίες που τους ταιριάζουν.

Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα της Delfi Partners, προετοιμάζει καi καθοδηγεί τον υποψήφιο πλειοδότη σε κάθε βήμα που χρειάζεται να ακολουθήσει για να συμμετάσχει στον εκάστοτε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Παράλληλα, μέσω των μηχανικών, των εκτιμητών και της νομικής της υποστήριξης παρέχει στον υποψήφιο πλειοδότη αναλυτικό report σχετικά με την αξία του ακινήτου που θέλει να αποκτήσει ώστε να τον βοηθήσει να αντιληφθεί την τρέχουσα εμπορικότητα της ευρύτερης περιοχής καθώς και τις τιμές πώλησης και ενοικίασης αντίστοιχων ακινήτων.

*Η κυρία Σεραφειμίδου Βάγια σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Δημοσιογραφία στο ANT1 MediaLab. Αρθρογραφεί στον ηλεκτρονικό και περιοδικό Τύπο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του κοινωνικού και πολιτικού ρεπορτάζ. Παράλληλα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στο χώρο των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.