O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρουσιάζει στον εκθεσιακό χώρο “Τέχνη & Πολιτισμός” του αεροδρομίου, την έκθεση “ΕΛΕVΣΙΣ άφιξη του Αξιοσημείωτου”

Μία έκθεση αφιερωμένη στην πόλη – διαχρονικό μυστήριο

18 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου 2023

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Εκθεσιακός χώρος “Τέχνη & Πολιτισμός”

Η Ελευσίνα και τα μυστήριά της αποκαλύπτονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ανακαλύψτε τα!

O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, παρουσιάζει, στον εκθεσιακό χώρο “Τέχνη & Πολιτισμός” του αεροδρομίου, την “ΕΛΕVΣΙΣ άφιξη του Αξιοσημείωτου, μια έκθεση αφιερωμένη στην πόλη της Ελευσίνας που, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, συνεχίζει να συνιστά ένα διαχρονικό μυστήριο, ένα Ωμό Μουσείο. Διάρκεια έκθεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η έκθεση, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη, επιχειρεί να καλύψει τη νοητή και φυσική απόσταση από το αεροδρόμιο μέχρι την Ελευσίνα, καλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει, μέσα από κείμενα μεγάλων στοχαστών του ευρωπαϊκού πνεύματος, του Αλμπέρ Καμύ, της Βιρτζίνια Γουλφ και του Γκυστάβ Φλωμπέρ, την αθέατη πλευρά της μικρής αλλά σπουδαίας αυτής πόλης.

Η Ελευσίνα, μία από τις πέντε ιερές πόλεις της αρχαιότητας και γενέτειρα του μεγάλου τραγικού ποιητή Αισχύλου, χάρη στο φυσικό της λιμάνι και τη στρατηγική της θέση στο Θριάσιο Πεδίο, 21 μόλις χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, ανέλαβε, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας της στο χρόνο, ιστορικό ρόλο. Από τον 19ο αιώνα και μετά, μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της Ελλάδας και η εικόνα της συντίθεται με το ανθρώπινο μωσαϊκό που δημιουργούν οι διάφορες καταγωγικές κοινότητες και μαζί συνθέτουν σημαντικό μέρος της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης. Σήμερα, η 2023 Ελευσίς, κάτω από τον τίτλο Μυστήρια Μετάβασης και ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, επιχειρεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Ελευσίνα και τη μετάβασή της σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, που θέτει στο επίκεντρο την πολιτιστική της δυναμική.

Πληροφορίες
Ημερομηνίες: 18 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2023

Χώρος: Εκθεσιακός χώρος “Τέχνη & Πολιτισμός”, Επίπεδο αφίξεων – Έξοδος 1 / Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Γραφείο Τύπου Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών τηλ.:210 3537227 e-mail: [email protected] www.aia.gr

https://www.facebook.com/ATHairport/

https://www.instagram.com/athairport/

https://www.youtube.com/user/ATHairport

2020 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Επιμέλεια:
Ερατώ Κουτσουδάκη, Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση 2023 Ελευσίς

Συντονισμός: Ισαβέλλα-Δήμητρα Καρούτη, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Γενικού

Καλλιτεχνικού Διευθυντή & Ελένη Τεμπονέρα, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Επιμέλεια – Συντονισμός: Χαρά – Ελένη Μητσοτάκη, Τομεάρχης Δημοσίων Σχέσεων & Πολιτισμού.


ΕΛΕVΣΙΣ arrival of a notable someone

An exhibition about the city as a timeless mystery

18 May – 31 December 2023

Athens International AirportExhibition Area “Art and Culture”

Elefsina and her mysteries are revealed at the Athens International Airport. Discover them!

The Athens International Airport, in collaboration with 2023 Eleusis European Capital of Culture, presents the exhibition ΕΛΕVΣΙΣ arrival of a notable someone in the exhibitions area “Art and Culture”: an exhibition about the city of Elefsina which continues to constitute a timeless mystery, a Raw Museum, from Antiquity to this day. The exhibition ends on 31 December 2023.

Curated by Erato Koutsoudaki, this exhibition attempts to cover the imaginary and physical distance between the airport and Elefsina, inviting the visitor to discover the unseen side of this small but great city through texts by great thinkers of Europe, like Albert Camus, Virginia Woolf and Gustave Flaubert.

Elefsina, one of the five sacred cities of Antiquity and birthplace of the great tragic poet Aeschylus, thanks to its natural harbour and its strategic position on the Thriasian Plain, just 21 kilometres west of Athens, played a historical role on multiple occasions during its course through time. After the 19th century, it became one of the largest industrial centres in Greece and its image is compounded with the human mosaic created by communities of various origins, which together form an important part of the city’s modern identity. Today, 2023 Eleusis, under the title Mysteries of Transition and as European Capital of Culture, attempts to mark a new era for Elefsina and its transition to a different model of development, which centres on the city’s cultural dynamics.

Information Duration: 18 May until 31 October 2023
Venue: Exhibition Area “Art and Culture”, Arrivals level – Exit 1 / Athens International Airport

Press Office Athens International Airport e-mail: [email protected] www.aia.gr

https://www.facebook.com/ATHairport/

https://www.instagram.com/athairport/

https://www.youtube.com/user/ATHairport

2023 Eleusis European Capital of Culture

Curation: Erato Koutsoudaki, General Artistic Directorate 2023 Eleusis

Co-ordination: Isavella-Dimitra Karouti, Head of General Artistic Directorate Support & Eleni Temponera, Director of Communications & Marketing

Athens International Airport S.A.

Curation – Co-ordination: Chara-Helene Mitsotakis, Head of Public Relations & Culture